2015-05-25 19:46

2015-05-25 19:46

Studenter visar upp sina projektarbeten

KARLSTAD: Mask simulerar andningssvårigheter

Den här masken ska öka förståelsen för hur det är att leva med andningssvårigheter, som astma.
Elin Wallberg står för design och utförande.

Det är studenterna på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design som i dagarna redovisar sina projektarbeten på universitetet.

Spännvidden är stor.

Elin Wallberg har designat och konstruerat en mask som simulerar hur det känns att leva med astma eller Kol.

– Med masken kan till exempel vårdpersonal, anhöriga eller idrottslärare med elever som har astma få känna hur det känns att ha andningssvårigheter, säger Elin Wallberg.

Det kallas för ett empativerktyg. Elin Wallbergs uppdragsgivare är landstingets projekt Experio lab som arbetar med patientnära innovationer.

Tanken är att masken ska öka förståelsen för hur det är att leva med just andningssvårigheter.

Det är studenterna på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design som i dagarna redovisar sina projektarbeten på universitetet.

Spännvidden är stor.

Elin Wallberg har designat och konstruerat en mask som simulerar hur det känns att leva med astma eller Kol.

– Med masken kan till exempel vårdpersonal, anhöriga eller idrottslärare med elever som har astma få känna hur det känns att ha andningssvårigheter, säger Elin Wallberg.

Det kallas för ett empativerktyg. Elin Wallbergs uppdragsgivare är landstingets projekt Experio lab som arbetar med patientnära innovationer.

Tanken är att masken ska öka förståelsen för hur det är att leva med just andningssvårigheter.