2015-05-25 19:58

2015-05-25 19:58

Nu blir det billigare att dö

VÄRMLAND: Samma begravningsavgift i hela landet

Begravningsavgiften ska bli den samma oavsett var i landet du bor. Då blir den lägre för merparten av värmlänningarna.
Det blir helt enkelt billigare att dö.

Tidigare har det varit rejäla skillnader i den begravningsavgift som alla som är folkbokförda i Sverige betalar. Avgörande för storleken på avgiften har varit var du bor.

I år finns den lägsta avgiften, 8 öre per intjänad hundralapp, i en församling i Upplands Väsby. Dyraste avgiften har Övre Älvdals församling i Torsby – 76 öre.

Dyrare i glesbygd

Avgiften baseras på de kostnader som kommer med begravningarna. Ofta blir verksamheten dyrare i bygder med färre invånare.

– Många församlingar som legat högst finns i Värmland. I en del låg man förr upp emot en krona. Det har funnits en orättvisa, säger Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent i Svenska Kyrkan.

Nu ska det bli ändring.

2017 ska avgiften bli densamma för alla.

– Förslaget med en enhetlig avgift har sin bakgrund i den statliga begravningsutredningen som la fram sitt förslag 2009. Förutsättningarna för att bedriva begravningsverksamhet varierar i olika delar av landet och för att komma till rätta med det har riksdag och regering beslutat om en enhetlig avgift från och med 2017, med undantag för Stockholms och Tranås kommun som inte omfattas av det gemensamma systemet, säger Stefan Berg, pressansvarig på Kammarkollegiet.

Enligt tidigare beräkningar kan avgiften hamna någonstans mellan 22 och 24 öre per intjänad hundralapp. För merparten av värmlänningarna skulle det innebära en sänkning.

Tidigare har det varit rejäla skillnader i den begravningsavgift som alla som är folkbokförda i Sverige betalar. Avgörande för storleken på avgiften har varit var du bor.

I år finns den lägsta avgiften, 8 öre per intjänad hundralapp, i en församling i Upplands Väsby. Dyraste avgiften har Övre Älvdals församling i Torsby – 76 öre.

Dyrare i glesbygd

Avgiften baseras på de kostnader som kommer med begravningarna. Ofta blir verksamheten dyrare i bygder med färre invånare.

– Många församlingar som legat högst finns i Värmland. I en del låg man förr upp emot en krona. Det har funnits en orättvisa, säger Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent i Svenska Kyrkan.

Nu ska det bli ändring.

2017 ska avgiften bli densamma för alla.

– Förslaget med en enhetlig avgift har sin bakgrund i den statliga begravningsutredningen som la fram sitt förslag 2009. Förutsättningarna för att bedriva begravningsverksamhet varierar i olika delar av landet och för att komma till rätta med det har riksdag och regering beslutat om en enhetlig avgift från och med 2017, med undantag för Stockholms och Tranås kommun som inte omfattas av det gemensamma systemet, säger Stefan Berg, pressansvarig på Kammarkollegiet.

Enligt tidigare beräkningar kan avgiften hamna någonstans mellan 22 och 24 öre per intjänad hundralapp. För merparten av värmlänningarna skulle det innebära en sänkning.

Begravningsavgift

Avgiften dras från inkomsten i samband med deklarationen för alla som är folkbokförda i Sverige. Avgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni.

Källa: Kammarkollegiet