2015-05-23 06:00

2015-05-23 06:00

Karlstads centrum - så tycker Karlstadsborna

KARLSTAD: Kommunen vill ha synpunkter på centrum

Vilken är din favoritplats i centrum och vad tycker du kan bli bättre?
Nu tar kommunen ett nytt grepp för att få reda på vad Karlstadsborna tycker om stadens centrala delar.

Medborgarförslag kommer in året runt.

Nu provar Karlstads kommun en ny variant där man sedan i tisdags specifikt efterlyser åsikter om centrum.

Den som vill tycka till skriver in synpunkterna på en karta på Karlstad.se.

Kommunen vill bland annat veta vilka favoritplatser Karlstadsborna har, vilka platser i centrum som upplevs som otrygga och vad som behöver utvecklas och bli bättre.

– Vi försöker till exempel ringa in platser som skulle behöva en ny gestaltning. Det är spännande att få reda på vad medborgarna tycker om centrum. Det är vårt gemensamma vardagsrum, säger Ann Catrin Kärnä, översiktsplanerare i Karlstads kommun.

Många synpunkter

Intresset för att tycka till har varit stort.

Någon tycker till exempel att grönområdet i Viken behöver en uppryckning, en annan att Soltorget är trevligt men behöver utvecklas, en tredje gillar inte korsningen Drottninggatan/Järnvägsgatan.

Flera pekar ut Sandgrundsudden som en favoritplats.

– Det känns att det är en angelägen fråga och det är kul att medborgarna tar chansen att säga vad de tycker. Det är viktigt.

Det är mycket på gång i Karlstads centrum, bland annat planerna på en ombyggnad av resecentrum och ett program för utvecklingen av hela Tingvallastaden.

Därför tas det här greppet nu.

– Hur centrum utvecklas är oerhört strategiskt för Karlstads utveckling, säger Ann Catrin Kärnä.

Ska sammanställas

Utöver att fråga medborgarna har kommunen redan haft träffar med fastighetsägare och kommer att ha det med handlare och restauranger.

Fram till den 2 juni går det att tycka till via kartan och en enkät på kommunens hemsida.

– Sedan kommer vi att sammanställa alla synpunkter vi fått från allmänheten och de workshops vi haft. Vi försöker skapa en samlad bild av vad som fungerar bra respektive dåligt. Detta ska sedan utgöra underlag för hur vi ska jobba vidare med centrum.

Medborgarförslag kommer in året runt.

Nu provar Karlstads kommun en ny variant där man sedan i tisdags specifikt efterlyser åsikter om centrum.

Den som vill tycka till skriver in synpunkterna på en karta på Karlstad.se.

Kommunen vill bland annat veta vilka favoritplatser Karlstadsborna har, vilka platser i centrum som upplevs som otrygga och vad som behöver utvecklas och bli bättre.

– Vi försöker till exempel ringa in platser som skulle behöva en ny gestaltning. Det är spännande att få reda på vad medborgarna tycker om centrum. Det är vårt gemensamma vardagsrum, säger Ann Catrin Kärnä, översiktsplanerare i Karlstads kommun.

Många synpunkter

Intresset för att tycka till har varit stort.

Någon tycker till exempel att grönområdet i Viken behöver en uppryckning, en annan att Soltorget är trevligt men behöver utvecklas, en tredje gillar inte korsningen Drottninggatan/Järnvägsgatan.

Flera pekar ut Sandgrundsudden som en favoritplats.

– Det känns att det är en angelägen fråga och det är kul att medborgarna tar chansen att säga vad de tycker. Det är viktigt.

Det är mycket på gång i Karlstads centrum, bland annat planerna på en ombyggnad av resecentrum och ett program för utvecklingen av hela Tingvallastaden.

Därför tas det här greppet nu.

– Hur centrum utvecklas är oerhört strategiskt för Karlstads utveckling, säger Ann Catrin Kärnä.

Ska sammanställas

Utöver att fråga medborgarna har kommunen redan haft träffar med fastighetsägare och kommer att ha det med handlare och restauranger.

Fram till den 2 juni går det att tycka till via kartan och en enkät på kommunens hemsida.

– Sedan kommer vi att sammanställa alla synpunkter vi fått från allmänheten och de workshops vi haft. Vi försöker skapa en samlad bild av vad som fungerar bra respektive dåligt. Detta ska sedan utgöra underlag för hur vi ska jobba vidare med centrum.