2015-05-23 06:00

2015-05-23 22:44

200 nya lägenheter på Varvet

KARLSTAD: Efter sju års väntan på byggstart

Detaljplanen blev klar för nästan tio år sedan.
Nu ser det äntligen ut att bli byggstart och runt 200 nya lägenheter på Varvet, längst ut på Kanikenäsholmen.

Janne Gustafsson på Karlstadshus köpte tomten i Yttre hamn 1999.

2008 blev en ny detaljplan klar för området. På den 4 000 kvadrat stora byggrätten finns tillstånd att bygga flera fristående hus i upp till tio, tolv våningar.

På Karlstadshus hemsida talades det om en ny livsmiljö i Karlstad.

Runt 200 mycket välutrustade lägenheter i direkt anslutning till Vänern med småbåtshamn, kajer med sjöbodar och pool bara några minuters promenad från centrum. Bostadsrätter på mellan 50 och 150 kvadratmeter med priser från 900 000 kronor och uppåt.

Men ingenting hände i kvarteret Varvet på holmen vid Café August alldeles intill Vänern.

Nu är det saker på gång.

Janne Gustafsson och Karlstadhus är idag en av hälftenägarna i Kanikenäsholmen AB, som äger tomten. Den andre delägaren är ABG Sundal Collier AS, ett norskt börsnoterat investmentbolag.

Långt framskridna diskussioner pågår, enligt NWT:s källor, mellan bolaget, ett Stockholmsbaserat byggbolag och ett antal andra intressenter.

Tanken är att byggbolaget köper marken och bygger husen som sedan ska säljas vidare.

Den här gången planeras både för bostadsrätter och hyresrätter i området. Det kommunala bostadsbolaget KBAB är ett av flera bolag som redan har erbjudits att delta i projektet, erfar NWT.

Karlstadshus vd Janne Gustafsson vill inte gärna kommentera NWT:s uppgifter.

– Men jag tycker att det vore kul om vi kunde ro det här i hamn. Det pågår diskussioner men ingenting är klart eller påskrivet än, säger han.

Janne Gustafsson på Karlstadshus köpte tomten i Yttre hamn 1999.

2008 blev en ny detaljplan klar för området. På den 4 000 kvadrat stora byggrätten finns tillstånd att bygga flera fristående hus i upp till tio, tolv våningar.

På Karlstadshus hemsida talades det om en ny livsmiljö i Karlstad.

Runt 200 mycket välutrustade lägenheter i direkt anslutning till Vänern med småbåtshamn, kajer med sjöbodar och pool bara några minuters promenad från centrum. Bostadsrätter på mellan 50 och 150 kvadratmeter med priser från 900 000 kronor och uppåt.

Men ingenting hände i kvarteret Varvet på holmen vid Café August alldeles intill Vänern.

Nu är det saker på gång.

Janne Gustafsson och Karlstadhus är idag en av hälftenägarna i Kanikenäsholmen AB, som äger tomten. Den andre delägaren är ABG Sundal Collier AS, ett norskt börsnoterat investmentbolag.

Långt framskridna diskussioner pågår, enligt NWT:s källor, mellan bolaget, ett Stockholmsbaserat byggbolag och ett antal andra intressenter.

Tanken är att byggbolaget köper marken och bygger husen som sedan ska säljas vidare.

Den här gången planeras både för bostadsrätter och hyresrätter i området. Det kommunala bostadsbolaget KBAB är ett av flera bolag som redan har erbjudits att delta i projektet, erfar NWT.

Karlstadshus vd Janne Gustafsson vill inte gärna kommentera NWT:s uppgifter.

– Men jag tycker att det vore kul om vi kunde ro det här i hamn. Det pågår diskussioner men ingenting är klart eller påskrivet än, säger han.