2015-05-19 06:00

2015-05-19 06:00

"Rekryteringsbehovet minskar inte"

KARLSTAD: 9 frågor till Annica LidénPersonalchefen om bristen på sjuksköterskor

Bristen på sjuksköterskor fortsätter att vara ett problem för Centralsjukhuset. Frågan är varför. Landstingets personalchef, Annica Lidén, ger en förklaring:
– Vården har förändrats och därmed till viss del även sjuksköterskeyrket

1 Hur är läget inför sommaren?

– Vi har problem med att rekrytera sjuksköterskor, liksom tidigare. Det är ett nationellt problem. Däremot har vi genom egna - och genom extra - sjuksköterskor säkerställt en patientsäker vård under sommaren. Detta genom att rekrytera sjuksköterskor, anställa studenter som gått termin fem och ge extra ersättningar till egna sjuksköterskor som tar extra pass.

2 Varför är det så svårt att rekrytera sjuksköterskor?

– Vården har förändrats och därmed till viss del även sjuksköterskeyrket. Sjusköterskor gör idag även omfattande omvårdnadsuppgifter och inte enbart rent medicinska arbetsuppgifter.

3 Hur mycket spelar lönen in?

– Den spelar in, men vi vill gärna nyansera bilden. En nyutexaminerad sjuksköterska tjänar 24 000 kronor i månaden för en heltid. De arbetar mellan 36-38 timmar i veckan, efter arbetstidsförkortning, jämfört med de flesta andra som arbetar 40 timmar. De arbetar också på obekväm arbetstid, vilket de ersätts för.

– Sammantaget är alltså bruttolönen en annan än vad som framställs rent generellt. Men visst finns det mer att göra, särskilt sett till lönespridningen.

4 Kan karriärmöjligheterna vara en faktor?

– Om man som enskild vill utvecklas, så finns det många möjligheter. Men det handlar mycket om den egna ambitionen och målsättningen. Vården behöver specialistsköterskor inom olika områden. Arbetsgivaren står då för en studielön.

5 Många som kontaktar NWT menar att det är alldeles för tufft att arbeta som sjuksköterska?

– Vi får sådana signaler och vi förstår att det är arbetsamt på många håll. Vi försöker på olika sätt att se över situationen, exempelvis genom att avlasta sjuksköterskorna genom att andra grupper kommer in och gör vissa uppgifter exempelvis rengör sängar. Vi satsar också på ledarskapet, att som exempel utbilda avdelningschefer att på ett bra vis leda, fördela och organisera arbetet.

– Men jag vill också understryka att det finns många sjuksköterskor som är glada, nöjda och tillfreds med sitt arbete.

6 Vad gör ni för att locka sjuksköterskor till er?

– Dels har vi nära kontakt med studenterna på universitetet som har verksamhetsförlagd utbildning på sjukhuset. Dels har vi separata informationskvällar och annonserar också i olika branschtidningar – och på nätet, förstås.

7 Skulle ett sätt vara att erbjuda vidareutbildning för exempelvis undersköterskor?

– Det är inget som har varit aktuellt, men ja; det kan vara något att fundera över.

8 Hur stor är läkarbristen just nu?

– Vi hyr in många läkare, främst inom allmänmedicin och psykiatrin. Vi har många egna läkare med specialkompetenser, samtidigt kan man kanske inte kräva att vi ska ha egna inom alla områden. Genom att hyra in vissa specialkompetenser kanske vi också får bäst kompetens, totalt sett.

9 Hur ser du på det framtida rekryteringsbehovet?

– Som jag ser det är vi i början av ett förändringsarbete. Vi behöver komplettera kompetensen och samtidigt fördela resurserna på rätt sätt. Jag tror inte att behovet av att rekrytera personal kommer att minska framöver.

1 Hur är läget inför sommaren?

– Vi har problem med att rekrytera sjuksköterskor, liksom tidigare. Det är ett nationellt problem. Däremot har vi genom egna - och genom extra - sjuksköterskor säkerställt en patientsäker vård under sommaren. Detta genom att rekrytera sjuksköterskor, anställa studenter som gått termin fem och ge extra ersättningar till egna sjuksköterskor som tar extra pass.

2 Varför är det så svårt att rekrytera sjuksköterskor?

– Vården har förändrats och därmed till viss del även sjuksköterskeyrket. Sjusköterskor gör idag även omfattande omvårdnadsuppgifter och inte enbart rent medicinska arbetsuppgifter.

3 Hur mycket spelar lönen in?

– Den spelar in, men vi vill gärna nyansera bilden. En nyutexaminerad sjuksköterska tjänar 24 000 kronor i månaden för en heltid. De arbetar mellan 36-38 timmar i veckan, efter arbetstidsförkortning, jämfört med de flesta andra som arbetar 40 timmar. De arbetar också på obekväm arbetstid, vilket de ersätts för.

– Sammantaget är alltså bruttolönen en annan än vad som framställs rent generellt. Men visst finns det mer att göra, särskilt sett till lönespridningen.

4 Kan karriärmöjligheterna vara en faktor?

– Om man som enskild vill utvecklas, så finns det många möjligheter. Men det handlar mycket om den egna ambitionen och målsättningen. Vården behöver specialistsköterskor inom olika områden. Arbetsgivaren står då för en studielön.

5 Många som kontaktar NWT menar att det är alldeles för tufft att arbeta som sjuksköterska?

– Vi får sådana signaler och vi förstår att det är arbetsamt på många håll. Vi försöker på olika sätt att se över situationen, exempelvis genom att avlasta sjuksköterskorna genom att andra grupper kommer in och gör vissa uppgifter exempelvis rengör sängar. Vi satsar också på ledarskapet, att som exempel utbilda avdelningschefer att på ett bra vis leda, fördela och organisera arbetet.

– Men jag vill också understryka att det finns många sjuksköterskor som är glada, nöjda och tillfreds med sitt arbete.

6 Vad gör ni för att locka sjuksköterskor till er?

– Dels har vi nära kontakt med studenterna på universitetet som har verksamhetsförlagd utbildning på sjukhuset. Dels har vi separata informationskvällar och annonserar också i olika branschtidningar – och på nätet, förstås.

7 Skulle ett sätt vara att erbjuda vidareutbildning för exempelvis undersköterskor?

– Det är inget som har varit aktuellt, men ja; det kan vara något att fundera över.

8 Hur stor är läkarbristen just nu?

– Vi hyr in många läkare, främst inom allmänmedicin och psykiatrin. Vi har många egna läkare med specialkompetenser, samtidigt kan man kanske inte kräva att vi ska ha egna inom alla områden. Genom att hyra in vissa specialkompetenser kanske vi också får bäst kompetens, totalt sett.

9 Hur ser du på det framtida rekryteringsbehovet?

– Som jag ser det är vi i början av ett förändringsarbete. Vi behöver komplettera kompetensen och samtidigt fördela resurserna på rätt sätt. Jag tror inte att behovet av att rekrytera personal kommer att minska framöver.