2015-05-19 06:00

2015-05-19 06:00

Det ljusnar ute på landet

KARLSTAD: Ingen släckning av gatlampor

Tjänstemännen tänkte släcka gatubelysningen i byarna utanför Karlstad.
Det blir inget av med det.
– Nej, det har vi stoppat, försäkrar kommunalrådet Henrik Lander (C).

När politikerna fick reda på att det fanns planer på att släcka belysningen bland annat längs länsväg 240 genom Tidafors och Älvsbacka agerade de snabbt.

– Det finns inget politiskt beslut om släcka lamporna. Min ambition är att det ska bli fler, inte färre lampor på glesbygden, säger teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander, själv glesbygdsbo och bosatt på Sutterhöjden.

Belysningsprogram

Nu har tjänstemännen på förvaltningen istället fått i uppdrag att ta fram ett belysningsprogram för glesbygden. Liknande det program som togs fram för centralorten Karlstad för två år sedan.

Det finns ungefär 23 000 ljuspunkter i Karlstads kommun. Kommunen ansvarar för de som finns inne i tätorterna, längs gatorna, i parkerna och på torgen.

Trafikverket svarar för belysningen på riks- och länsvägarna.

Problemet är att kommunerna också ansvarar för belysningen längs en del enskilda och statliga vägar.

Dela på ansvaret

Länsväg 240 genom Älvsbacka och Tidafors är en sådan väg. Vägverket, numer en del av Trafikverket, byggde vägen. Men kommunen satte upp belysningsstolparna.

– Vi tycker väl att Trafikverket skulle vara med och dela på ansvaret för belysningen, säger Henrik Lander. Det finns inga gång- och cykelvägar på landet, oskyddade trafikanter måste gå längs vägarna. Trafiksäkerheten måste väl vara intressant även för Trafikverket, menar han.

När politikerna fick reda på att det fanns planer på att släcka belysningen bland annat längs länsväg 240 genom Tidafors och Älvsbacka agerade de snabbt.

– Det finns inget politiskt beslut om släcka lamporna. Min ambition är att det ska bli fler, inte färre lampor på glesbygden, säger teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander, själv glesbygdsbo och bosatt på Sutterhöjden.

Belysningsprogram

Nu har tjänstemännen på förvaltningen istället fått i uppdrag att ta fram ett belysningsprogram för glesbygden. Liknande det program som togs fram för centralorten Karlstad för två år sedan.

Det finns ungefär 23 000 ljuspunkter i Karlstads kommun. Kommunen ansvarar för de som finns inne i tätorterna, längs gatorna, i parkerna och på torgen.

Trafikverket svarar för belysningen på riks- och länsvägarna.

Problemet är att kommunerna också ansvarar för belysningen längs en del enskilda och statliga vägar.

Dela på ansvaret

Länsväg 240 genom Älvsbacka och Tidafors är en sådan väg. Vägverket, numer en del av Trafikverket, byggde vägen. Men kommunen satte upp belysningsstolparna.

– Vi tycker väl att Trafikverket skulle vara med och dela på ansvaret för belysningen, säger Henrik Lander. Det finns inga gång- och cykelvägar på landet, oskyddade trafikanter måste gå längs vägarna. Trafiksäkerheten måste väl vara intressant även för Trafikverket, menar han.