2015-05-18 06:00

2015-05-18 06:00

Så ska fältet byggas ut

KARLSTAD: 2 000 bostäder planeras vid gamla flygplatsen

På onsdag klubbar Stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för Jakobsberg. På det gamla flygplatsområdet planeras det för 1 500–2 000 nya bostäder, skolor, centrumverksamheter, en hamn och ett vårdboende.
Genom området kommer den nya södra trafikleden löpa.

Karlstads flygplats flyttade 1997 från Jakobsberg till det nuvarande läget i Våldalen. Efter det har delar av området förvandlats till en niohåls golfbana, men det finns fortfarande stora markytor kvar att exploatera.

Upp till 2 000 nya bostäder planeras och bebyggelsen är tänkt att bestå av småhus, radhus, parhus, stadsvillor och flerbostadshus. De högsta med upp till 15 våningar planeras närmast Jakobsbergsskogen, medan bebyggelsen närmast älven och hamnen planeras bli två, tre våningar.

Blir huvudutbyggare

Peab har ett avtal att få bygga 60 procent av bostäderna, medan övriga bolag och kommunen får dela på resten. Såväl hyresrätter, bostadsrätter som äganderätter ska uppföras på Jakobsberg.

Huvudstråket genom området blir Jakobsbergsallén som också blir en del av den nya södra trafikleden. Den kommer gå från Skoghallsleden på en ny bro över älven till Jakobsberg och sedan i söder vidare på en ny bro till Hammaröleden.

Längs det här stråket är det även tanken att kontor, butiker, restauranger och liknande ska ligga. Karlstads nya snabbusslinje kommer också att rulla förbi.

Tusentals invånare

Fullt utbyggd beräknas den nya stadsdelen få 3 000–5 000 invånare. Det innebär att det behöver byggas en f-6-skola och fyra förskolor. Även ett vårdboende ingår i planeringen.

Landningsbanan ska bevaras och bli som en siktlinje och även flygledartornet behålls som en karaktärsbyggnad och symbol. Däremot rivs terminalbyggnaden. Jakobsberg är tänkt att får en ekologisk profil.

Det krävs flera nya detaljplaner innan utbyggnaden av Jakobsberg kan påbörjas.

Karlstads flygplats flyttade 1997 från Jakobsberg till det nuvarande läget i Våldalen. Efter det har delar av området förvandlats till en niohåls golfbana, men det finns fortfarande stora markytor kvar att exploatera.

Upp till 2 000 nya bostäder planeras och bebyggelsen är tänkt att bestå av småhus, radhus, parhus, stadsvillor och flerbostadshus. De högsta med upp till 15 våningar planeras närmast Jakobsbergsskogen, medan bebyggelsen närmast älven och hamnen planeras bli två, tre våningar.

Blir huvudutbyggare

Peab har ett avtal att få bygga 60 procent av bostäderna, medan övriga bolag och kommunen får dela på resten. Såväl hyresrätter, bostadsrätter som äganderätter ska uppföras på Jakobsberg.

Huvudstråket genom området blir Jakobsbergsallén som också blir en del av den nya södra trafikleden. Den kommer gå från Skoghallsleden på en ny bro över älven till Jakobsberg och sedan i söder vidare på en ny bro till Hammaröleden.

Längs det här stråket är det även tanken att kontor, butiker, restauranger och liknande ska ligga. Karlstads nya snabbusslinje kommer också att rulla förbi.

Tusentals invånare

Fullt utbyggd beräknas den nya stadsdelen få 3 000–5 000 invånare. Det innebär att det behöver byggas en f-6-skola och fyra förskolor. Även ett vårdboende ingår i planeringen.

Landningsbanan ska bevaras och bli som en siktlinje och även flygledartornet behålls som en karaktärsbyggnad och symbol. Däremot rivs terminalbyggnaden. Jakobsberg är tänkt att får en ekologisk profil.

Det krävs flera nya detaljplaner innan utbyggnaden av Jakobsberg kan påbörjas.