2015-05-18 06:00

2015-05-18 08:01

Rekryteringen är den största utmaningen

9 frågor till: Fredrik Larsson och Tobias Kjellberg

Politikern Fredrik Larsson (M) är landstingsstyrelsens ordförande. Tobias Kjellberg är hälso- och sjukvårdschef och en av landstingets ledande tjänstemän. De har ansvar för hur sjukhusvården fungerar – och inte fungerar.

Vilka är Centralsjukhusets största utmaningar?

Tobias Kjellberg:– Kompetensförsörjningen. Vårdbehovet förändras snabbt och vi måste klara av att förändra sjukvården i samma takt.

– Vi har också lokalbrist och många lokaler med stora renoveringsbehov.

Fredrik Larsson:– Rekryteringen av människor som vill arbeta inom sjukvården är en jätteutmaning.

Hur ska ni locka fler barnmorskor till förlossningen?

Fredrik Larsson:– Vi satsar till exempel på vidareutbildning av sjuksköterskor. Vi lägger ner mycket resurser på att få nya svenskar med vårdutbildning in i systemet.

Tobias Kjellberg:– På samma sätt som vi ska locka andra personalkategorier. Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare och det handlar om god arbetsmiljö, bra ledarskap, rimliga löner och patientfokuserad vård.

Vad kan ni göra åt väntetiderna på akuten?

Tobias Kjellberg:– Akuten bär symtomet på en kedja som inte fungerar optimalt. Det är inte bara åtgärder på akuten som behövs. Vi måste skapa fler lediga vårdplatser för att utflödet från akuten ska fungera bättre.

Fredrik Larsson:– En allmänmedicinsk mottagning som vi har testat tror jag är en viktig del. Mellanvårdsplatser, platser för patienter som behöver återhämta sig innan de klarar sig hemma, är ett sätt att frigöra fler vårdplatser.

När får barnakuten nya lokaler?

Fredrik Larsson:– Det är en högt prioriterad fråga som det jobbas väldigt intensivt med just nu.

Tobias Kjellberg:– Vi tittar på en lösning som skulle kunna innebära en flytt till stora akuten men det kräver omfattande ingrepp. Lokalsituationen på Centralsjukhuset är problematisk – det är som att försöka spela femtonspel utan en tom ruta.

Centralsjukhuset har ett nytt psykiatrihus – men hur ska ni få fler psykologer till slutenvården?

Tobias Kjellberg:– Återigen så handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. I grunden är det så att om vi gör bra för våra patienter så känns det bra att vara personal. En vård som bedrivs med patientens fokus är ett ställe där medarbetaren trivs.

Fredrik Larsson:– Vi har stöttat universitetets ansökan om att få starta psykologprogrammet i höst. Det är en viktig satsning för Värmland.

I fjol kostade hyrläkarna nästan 100 miljoner kronor – hur ska ni stoppa kostnaden?

Fredrik Larsson:– Man kan dividera om kostnaden – men först och främst är det en kvalitetsfråga. Hyrläkare kan vara bra, men inom många verksamheter är kontinuiteten viktig. Vi tyckte att vi hade en bra plan för hur vi skulle göra oss oberoende av hyrläkare, men det visade sig att vi inte lyckades. Vi måste ta nya tag i den frågan.

– Vi kommer att bli en stor och viktig praktikplats för läkarstudenter vid Universitetssjukhuset i Örebro. Förhoppningsvis kommer en och annan att vilja stanna.

Var det rätt att förbjuda tiggare och tidningsförsäljare utanför sjukhusentrén?

Fredrik Larsson:– Ja, jag tycker faktiskt det. Det är en känslig fråga, men till Centralsjukhuset kommer många patienter och anhöriga i väldigt svåra situationer och det tycker jag man ska respektera.

Varför bygger ni inte ett parkeringshus och löser parkeringsproblemen en gång för alla?

Fredrik Larsson:– Det kostar för mycket pengar som vi skulle få ta från vården. Men under det nya operationshuset bygger vi ett parkeringsgarage med plats för 150 bilar.

– Vi satsar också på att folk ska åka kollektivt för att minska behovet av parkeringsplatser.

Får man någon vård på Centralsjukhuset om man blir sjuk i sommar?

Tobias Kjellberg:– Det får man. Vi kommer att leverera vård på ett patientsäkert sätt. Vi planerar och jobbar inför sommaren hela vägen in i mål. Så ser det ut varje år. Det är ett pussel som ska läggas och vi har en plan som innebär att vi de allra flesta veckor har några fler vårdplatser öppna jämfört med ifjol.

Vilka är Centralsjukhusets största utmaningar?

Tobias Kjellberg:– Kompetensförsörjningen. Vårdbehovet förändras snabbt och vi måste klara av att förändra sjukvården i samma takt.

– Vi har också lokalbrist och många lokaler med stora renoveringsbehov.

Fredrik Larsson:– Rekryteringen av människor som vill arbeta inom sjukvården är en jätteutmaning.

Hur ska ni locka fler barnmorskor till förlossningen?

Fredrik Larsson:– Vi satsar till exempel på vidareutbildning av sjuksköterskor. Vi lägger ner mycket resurser på att få nya svenskar med vårdutbildning in i systemet.

Tobias Kjellberg:– På samma sätt som vi ska locka andra personalkategorier. Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare och det handlar om god arbetsmiljö, bra ledarskap, rimliga löner och patientfokuserad vård.

Vad kan ni göra åt väntetiderna på akuten?

Tobias Kjellberg:– Akuten bär symtomet på en kedja som inte fungerar optimalt. Det är inte bara åtgärder på akuten som behövs. Vi måste skapa fler lediga vårdplatser för att utflödet från akuten ska fungera bättre.

Fredrik Larsson:– En allmänmedicinsk mottagning som vi har testat tror jag är en viktig del. Mellanvårdsplatser, platser för patienter som behöver återhämta sig innan de klarar sig hemma, är ett sätt att frigöra fler vårdplatser.

När får barnakuten nya lokaler?

Fredrik Larsson:– Det är en högt prioriterad fråga som det jobbas väldigt intensivt med just nu.

Tobias Kjellberg:– Vi tittar på en lösning som skulle kunna innebära en flytt till stora akuten men det kräver omfattande ingrepp. Lokalsituationen på Centralsjukhuset är problematisk – det är som att försöka spela femtonspel utan en tom ruta.

Centralsjukhuset har ett nytt psykiatrihus – men hur ska ni få fler psykologer till slutenvården?

Tobias Kjellberg:– Återigen så handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. I grunden är det så att om vi gör bra för våra patienter så känns det bra att vara personal. En vård som bedrivs med patientens fokus är ett ställe där medarbetaren trivs.

Fredrik Larsson:– Vi har stöttat universitetets ansökan om att få starta psykologprogrammet i höst. Det är en viktig satsning för Värmland.

I fjol kostade hyrläkarna nästan 100 miljoner kronor – hur ska ni stoppa kostnaden?

Fredrik Larsson:– Man kan dividera om kostnaden – men först och främst är det en kvalitetsfråga. Hyrläkare kan vara bra, men inom många verksamheter är kontinuiteten viktig. Vi tyckte att vi hade en bra plan för hur vi skulle göra oss oberoende av hyrläkare, men det visade sig att vi inte lyckades. Vi måste ta nya tag i den frågan.

– Vi kommer att bli en stor och viktig praktikplats för läkarstudenter vid Universitetssjukhuset i Örebro. Förhoppningsvis kommer en och annan att vilja stanna.

Var det rätt att förbjuda tiggare och tidningsförsäljare utanför sjukhusentrén?

Fredrik Larsson:– Ja, jag tycker faktiskt det. Det är en känslig fråga, men till Centralsjukhuset kommer många patienter och anhöriga i väldigt svåra situationer och det tycker jag man ska respektera.

Varför bygger ni inte ett parkeringshus och löser parkeringsproblemen en gång för alla?

Fredrik Larsson:– Det kostar för mycket pengar som vi skulle få ta från vården. Men under det nya operationshuset bygger vi ett parkeringsgarage med plats för 150 bilar.

– Vi satsar också på att folk ska åka kollektivt för att minska behovet av parkeringsplatser.

Får man någon vård på Centralsjukhuset om man blir sjuk i sommar?

Tobias Kjellberg:– Det får man. Vi kommer att leverera vård på ett patientsäkert sätt. Vi planerar och jobbar inför sommaren hela vägen in i mål. Så ser det ut varje år. Det är ett pussel som ska läggas och vi har en plan som innebär att vi de allra flesta veckor har några fler vårdplatser öppna jämfört med ifjol.