2015-05-18 12:43

2015-05-18 12:43

Mångårigt samarbete med Indien

UNIVERSITETET: En inspirationskälla till internationalisering

Karlstads universitet har samlat drygt 25 års erfarenheter och intryck av internationellt samarbete med Indien i en bok. Boken är tänkt att ge inspiration till de som vill jobba med internationalisering då den beskriver vad ett internationellt samarbete kan ge utöver avhandlingar och uppsatser.

Samarbetet började i slutet på 1980-talet då en grupp lärare och studenter från dåvarande Högskolan i Karlstad reste till Indien för att uppleva den verklighet de efter utbildningen skulle undervisa om. Genom åren har bland andra studenter i religionsvetenskap, historia, kulturgeografi, på lärarprogrammen och socionomprogrammet fått möjlighet att resa till Indien, oftast för att göra fältstudier eller praktik.

– Samarbetet har utvecklats till en omfattande verksamhet i Dharamsala i norra Indien och i Varanasi i östra Indien, berättar Inga-Lill Fjällsby, utbildningssamordnare på lärarutbildningen och en av bokens redaktörer.

Ett brett utbyte

Samverkan med ett av Indiens största universitet har lett till ett stort kontaktnät med professorer och lärare vilket bidragit till att samarbetet breddats till att inkludera utbildning, forskning och kulturutbyten.

I boken ges studentens, forskarens, besökarens och konstnärens berättelse av mötet med Indien. En är Annica Löfdahl, professor i pedagogik som åkte till Indien som lärarstudent 1995 och överraskades av andra synsätt än de hon fått med sig från utbildningen, något som verkar ha inspirerat till dagens forskning.

Lars Lerin medverkar

En annan som ger sin bild av samarbetet med Indien är konstnären, författaren och hedersdoktorn Lars Lerin. Likaså hörs röster som bor och verkar på de platser i Indien där universitetet etablerat samarbete.

– Det är en mångfald av intryck och avtryck som har satt sig hos dessa människor som beskriver vad som sker i mötet mellan människor, säger Inga-Lill Fjällsby.

Samarbetet började i slutet på 1980-talet då en grupp lärare och studenter från dåvarande Högskolan i Karlstad reste till Indien för att uppleva den verklighet de efter utbildningen skulle undervisa om. Genom åren har bland andra studenter i religionsvetenskap, historia, kulturgeografi, på lärarprogrammen och socionomprogrammet fått möjlighet att resa till Indien, oftast för att göra fältstudier eller praktik.

– Samarbetet har utvecklats till en omfattande verksamhet i Dharamsala i norra Indien och i Varanasi i östra Indien, berättar Inga-Lill Fjällsby, utbildningssamordnare på lärarutbildningen och en av bokens redaktörer.

Ett brett utbyte

Samverkan med ett av Indiens största universitet har lett till ett stort kontaktnät med professorer och lärare vilket bidragit till att samarbetet breddats till att inkludera utbildning, forskning och kulturutbyten.

I boken ges studentens, forskarens, besökarens och konstnärens berättelse av mötet med Indien. En är Annica Löfdahl, professor i pedagogik som åkte till Indien som lärarstudent 1995 och överraskades av andra synsätt än de hon fått med sig från utbildningen, något som verkar ha inspirerat till dagens forskning.

Lars Lerin medverkar

En annan som ger sin bild av samarbetet med Indien är konstnären, författaren och hedersdoktorn Lars Lerin. Likaså hörs röster som bor och verkar på de platser i Indien där universitetet etablerat samarbete.

– Det är en mångfald av intryck och avtryck som har satt sig hos dessa människor som beskriver vad som sker i mötet mellan människor, säger Inga-Lill Fjällsby.