2015-05-17 13:18

2015-05-17 13:18

De marscherade mot missbruket

KARLSTAD: 170 personer samlade till riksträff

Under fyra dagar har De fria sällskapen Länkarna arrangerat sin riksträff i Karlstad. På lördagen marscherade de genom stadens gator för att uppmärksamma kampen mot missbruket.

Behovet av stöd och hjälp för att ta sig ur ett alkoholberoende eller ett annat drogberoende blir allt större.

Där är Länkarna en viktig spelare, säger Hasse Olsson, ordförande i Värmlands länkråd.

– Det är tabubelagt att vara alkoholist, men vårt motto är att hjälpa andra som vi själva har blivit hjälpta. Alla missbrukare kan komma till oss, säger han.

Riksträffen med 170 medlemmar från hela Sverige och Norge började i torsdags och har bland annat bestått av föreläsningar, tal av landshövdingen, underhållning och ett årsmöte.

Behovet av stöd och hjälp för att ta sig ur ett alkoholberoende eller ett annat drogberoende blir allt större.

Där är Länkarna en viktig spelare, säger Hasse Olsson, ordförande i Värmlands länkråd.

– Det är tabubelagt att vara alkoholist, men vårt motto är att hjälpa andra som vi själva har blivit hjälpta. Alla missbrukare kan komma till oss, säger han.

Riksträffen med 170 medlemmar från hela Sverige och Norge började i torsdags och har bland annat bestått av föreläsningar, tal av landshövdingen, underhållning och ett årsmöte.