2015-05-16 06:00

2015-05-16 06:00

De får inte arrangera stortävlingar

KARLSTAD: Karlstads simsällskap får nej av kommunen trots att Sundstabadet har byggts ut

Stoppas. Karlstads simsällskap är en av stadens största idrottsklubbar. Men man får inte arrangera några större tävlingar i Sundstabadet.
– Vi får nej eftersom badet ska vara öppet för allmänheten 360 dagar om året. Det gör att vi förlorar 40 000–50 000 kronor varje gång vi tvingas tacka nej.

Det säger Matts Hjort, ordförande i Karlstads simsällskap. Klubben är mycket frustrerad över de förändringar som Karlstads kommun gjorde efter att Sundstabadet byggdes om.

Policyn är nu att badet i stort sett ska vara öppet för allmänheten alla årets dagar. Det får stora konsekvenser för simklubben.

– Eftersom maximalt 750 personer får befinna sig i lokalerna samtidigt av utrymningsskäl innebär det att vi inte kan arrangera ungdomsmästerskap, DM och andra större tävlingar.

Förlorar pengar

– Ett annat skäl till att säga nej är att kommunen inte vill förlora intäkter från den vanliga simhallsverksamheten, säger Matts Hjort.

Detta är något som Karlstads kommun är stenhårda med och det har diskvalificerat Karlstad som tävlingsort under 1,5 år nu.

– Det gör att vi förlorar uppskattningsvis 40 000–50 000 kronor varje gång vi tvingas tacka nej till större tävlingar. I stället hamnar de i andra städer, suckar Matts Hjort.

Samtidigt är Karlstads simsällskap en av stadens största idrottsklubbar med cirka 1 100 medlemmar och verksamheten växer för varje år.

– På fem år har vi vuxit med 300 medlemmar, men att då när intresset är så stort inte kunna arrangera större tävlingar är förstås väldigt tråkigt. Det är som att säga till en fotbollsklubb att ni inte får spela några matcher på arenan, fortsätter simklubbens ordförande.

Karlstads simsällskap menar att det bara är i Karlstad som en kommun går in och stoppar en simklubb från att några få gånger om året vara värd för större tävlingar. Och man får stöd i det av Mellansvenska simförbundet.

– Jag känner inte till någon annan kommun som har stoppat en simklubb från att arrangera större tävlingar. Det är jättetråkigt och gör att deras simmare aldrig kan tävla på hemmaplan.

Vill men kan inte

– Vi vill gärna förlägga bland annat DM och Simiaden till Karlstad, men det går tyvärr inte. Vi kan därför inte heller ha några simtränare- eller funktionsutbildningar där, säger Benny Odell, ordförande i Mellansvenska simförbundet.

Klubben och förbundet vill fortsätta dialogen med kommunen.

– Vi vill bland annat även diskutera bristen på omklädningsplatser, publikytor, förrådsrum och att det är väldigt mörkt i den gamla bassängen. Ingen lyssnade på oss när badet byggdes om, säger Matts Hjort.

Det säger Matts Hjort, ordförande i Karlstads simsällskap. Klubben är mycket frustrerad över de förändringar som Karlstads kommun gjorde efter att Sundstabadet byggdes om.

Policyn är nu att badet i stort sett ska vara öppet för allmänheten alla årets dagar. Det får stora konsekvenser för simklubben.

– Eftersom maximalt 750 personer får befinna sig i lokalerna samtidigt av utrymningsskäl innebär det att vi inte kan arrangera ungdomsmästerskap, DM och andra större tävlingar.

Förlorar pengar

– Ett annat skäl till att säga nej är att kommunen inte vill förlora intäkter från den vanliga simhallsverksamheten, säger Matts Hjort.

Detta är något som Karlstads kommun är stenhårda med och det har diskvalificerat Karlstad som tävlingsort under 1,5 år nu.

– Det gör att vi förlorar uppskattningsvis 40 000–50 000 kronor varje gång vi tvingas tacka nej till större tävlingar. I stället hamnar de i andra städer, suckar Matts Hjort.

Samtidigt är Karlstads simsällskap en av stadens största idrottsklubbar med cirka 1 100 medlemmar och verksamheten växer för varje år.

– På fem år har vi vuxit med 300 medlemmar, men att då när intresset är så stort inte kunna arrangera större tävlingar är förstås väldigt tråkigt. Det är som att säga till en fotbollsklubb att ni inte får spela några matcher på arenan, fortsätter simklubbens ordförande.

Karlstads simsällskap menar att det bara är i Karlstad som en kommun går in och stoppar en simklubb från att några få gånger om året vara värd för större tävlingar. Och man får stöd i det av Mellansvenska simförbundet.

– Jag känner inte till någon annan kommun som har stoppat en simklubb från att arrangera större tävlingar. Det är jättetråkigt och gör att deras simmare aldrig kan tävla på hemmaplan.

Vill men kan inte

– Vi vill gärna förlägga bland annat DM och Simiaden till Karlstad, men det går tyvärr inte. Vi kan därför inte heller ha några simtränare- eller funktionsutbildningar där, säger Benny Odell, ordförande i Mellansvenska simförbundet.

Klubben och förbundet vill fortsätta dialogen med kommunen.

– Vi vill bland annat även diskutera bristen på omklädningsplatser, publikytor, förrådsrum och att det är väldigt mörkt i den gamla bassängen. Ingen lyssnade på oss när badet byggdes om, säger Matts Hjort.

Bred verksamhet

Karlstads Simsällskap, som grundades 1923, har genom åren fostrat många framgångsrika simidrottare. Idag har KSS en bred verksamhet från simlinjens simutbildning till simmare i träningsgrupper, vattenpolospelare, simhoppare, vuxencrawl och mastersverksamhet. Årligen deltar flera av de aktiva i mästerskap på nationell och internationellnivå inom framförallt simning och vattenpolo.

Klubben har firat stora framgångar på ungdomssidan under de senaste åren och klubbens vattenpololag spelar i den högsta serien. Även inom simhopp växer intresset.

Att bidra till simkunnigheten är en viktig del i KSS verksamhet som idag samlar cirka 750 barn per termin i simlinjeverksamheten på söndagar. Den bygger på Svenska simförbundets ”Simlinje”, som är uppbyggd i nivåer, där barnen genomför olika moment innan man går vidare till nästa nivå. Simkunnighet uppnås genom vattenlekar och teknikövningar.

Källa: Karlstads simsällskap