2015-05-09 06:00

2015-05-09 11:32

Norra infarten ska breddas

KARLSTAD: Vägen får vägren och sidoområdet säkras mot ras

Där trångt, trångt på delar av Norra infarten norr om Jägartorpet upp till Skårebron. Men nu ska den breddas.
– Samtidigt behöver den förstärkas på många ställen mot Klarälven.

Det berättar kommunens trafik- och gatuchef Håkan Eriksson. Behovet av åtgärder på Norra infarten är stort. Vägen är inte alls dimensionerad för dagens trafik och har flera smala trånga passager. Det har lett till flera olyckor genom åren.

Allt fler fordon använder Norra infarten efter de utbyggnader av bostäder som har gjorts i området och just nu byggs det ännu fler. Karlstads kommun som äger vägen väljer därför att vidta åtgärder.

I ett första skede vill man ha 5 miljoner kronor för förstärknings- och breddningsåtgärder för 2016.

– Det är så att vi kan inleda en projektering. Sedan krävs det betydligt mycket mer pengar för att genomföra det vi vill göra, säger Håkan Eriksson.

En stor åtgärd är att förstärka sidoområdet mot älven.

– Det håller på att ge sig på många ställen och vi måste förstärka med sten eller spånt. Läget är inte akut, men det måste göras snart.

Dessutom vill kommunen bredda dagens väg för att göra den tryggare.

– Vi vill få till en vägren på hela sträckan där det inte finns cykelväg. Vi planerade en sådan för några år sedan, men att lägga den på is tills vidare på grund av höga kostnader.

– I stället prioriterar vi nu en gång- och cykelbro mellan Råtorp och Färjestad, säger Håkan Eriksson.

När ombyggnaden av Norra infarten kan stå klar är inte klart.

Det berättar kommunens trafik- och gatuchef Håkan Eriksson. Behovet av åtgärder på Norra infarten är stort. Vägen är inte alls dimensionerad för dagens trafik och har flera smala trånga passager. Det har lett till flera olyckor genom åren.

Allt fler fordon använder Norra infarten efter de utbyggnader av bostäder som har gjorts i området och just nu byggs det ännu fler. Karlstads kommun som äger vägen väljer därför att vidta åtgärder.

I ett första skede vill man ha 5 miljoner kronor för förstärknings- och breddningsåtgärder för 2016.

– Det är så att vi kan inleda en projektering. Sedan krävs det betydligt mycket mer pengar för att genomföra det vi vill göra, säger Håkan Eriksson.

En stor åtgärd är att förstärka sidoområdet mot älven.

– Det håller på att ge sig på många ställen och vi måste förstärka med sten eller spånt. Läget är inte akut, men det måste göras snart.

Dessutom vill kommunen bredda dagens väg för att göra den tryggare.

– Vi vill få till en vägren på hela sträckan där det inte finns cykelväg. Vi planerade en sådan för några år sedan, men att lägga den på is tills vidare på grund av höga kostnader.

– I stället prioriterar vi nu en gång- och cykelbro mellan Råtorp och Färjestad, säger Håkan Eriksson.

När ombyggnaden av Norra infarten kan stå klar är inte klart.