2015-05-09 14:54

2015-05-09 15:20

Invigning under kalasdagar

KARLSTAD: Projektet med nyombyggda Östra Torggatan står klart

Under tre dagar pågick kalaset och under lördagen var det invigning av nya Östra torggatan. Med pompa och ståt inledde Karlstads Musikkår med en marsch från soltorget.

Mycket folk var på plats på den nya Östra torggatan där Centrum Karlstad tillsammans med gatans näringsidkare anordnade invigningen.

– Det är en viktig del av utvecklingen av Karlstads centrum, därför ville vi slå på stort under invigningen av ombyggnaden, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Östra torggatan var uppgrävd under en längre tid men står nu klar efter att bland annat fjärrvärmeledningar, nya vatten- och avloppsledningar och ombyggnation av gatan från grunden. Gatan ska nu vara en mer trafiksäker plats för gående och cyklister. Det är dessutom ett projekt som även har involverat fastighetsägare på gatan, där i stort sett alla har varit med och bidragit.

– En viktig del i projektet är samarbetet med fastighetsägarna. Det är första gången vi gör det här i Karlstad så det är väldigt kul.

Förutom invigningen var det flera aktiviteter under kalaset. Många barn var det som bland annat testade på att hoppa i höghöjdsstudsmattorna och klättra på en klättervägg.

Mycket folk var på plats på den nya Östra torggatan där Centrum Karlstad tillsammans med gatans näringsidkare anordnade invigningen.

– Det är en viktig del av utvecklingen av Karlstads centrum, därför ville vi slå på stort under invigningen av ombyggnaden, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Östra torggatan var uppgrävd under en längre tid men står nu klar efter att bland annat fjärrvärmeledningar, nya vatten- och avloppsledningar och ombyggnation av gatan från grunden. Gatan ska nu vara en mer trafiksäker plats för gående och cyklister. Det är dessutom ett projekt som även har involverat fastighetsägare på gatan, där i stort sett alla har varit med och bidragit.

– En viktig del i projektet är samarbetet med fastighetsägarna. Det är första gången vi gör det här i Karlstad så det är väldigt kul.

Förutom invigningen var det flera aktiviteter under kalaset. Många barn var det som bland annat testade på att hoppa i höghöjdsstudsmattorna och klättra på en klättervägg.