2015-05-08 06:00

2015-05-08 09:43

De blir av med sin bostad

KARLSTAD: Fastighetsbolag river centralt flerfamiljshus

Wermlands invest planerar att bygga flera nya flerfamiljshus i kvarteret Gäddan 14 i centrala Karlstad. Därför ska två hus på Grevgatan rivas.
– Det innebär en katastrof för oss. Vi kommer aldrig ha råd att bo i deras nya dyra lägenheter, säger studenten Markus Åberg.

Kvarteret Gäddan 14 som ligger i hörnet Grevgatan/Drottninggatan ett stenkast från kvarteret Almen innehåller i dag fyra byggnader. Alla anses ha ett stort kulturhistoriskt värde.

Men trots det vill Wermlands invest riva båda husen på Grevgatan och ersätta dem med ett nytt flerfamiljshus. Det har fått Markus Åberg och Fredric Syrén som bor i tegelhuset att reagera.

– Vi och ytterligare tre personer bor tillsammans i ett kollektiv som har funnits i det här huset i minst tio år. Vi är studenter och betalar mellan 3 000 och 4 000 kronor per person i månaden och trivs fantastiskt bra i vår lägenhet på 200 kvadratmeter, säger Markus Åberg.

Fick överraskning

De har rivningskontrakt och har vetat att huset en gång skulle kunna rivas, men överraskningen var ändå stor när det i veckan kom ett brev från kommunen om att en ny detaljplan nu är ute på samråd.

– Vi har inte hört någonting från vår hyresvärd om detta, säger Fredric Syrén.

– Det innebär en katastrof för oss. Vi kommer aldrig ha råd att bo i deras nya dyra lägenheter. De vill bara fasa ner det gamla och bygga nya fula lådor för att kunna tjäna mer pengar, säger Markus Åberg.

Men de två och de övriga tre i kollektivet tänker inte ge upp. Det visar en stor banderoll på balkongen med texten ”Bevara Gäddan – stoppa detaljplanen”.

– Vi har startat en facebooksida och ska prata med politiker och Karlstad lever för att försöka stoppa rivningarna, säger Markus Åberg.

Den nya detaljplanen är ute på samråd till den 2 juni och enligt stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg har det pågått en lång process tillsammans med Wermlands invest innan man har kommit så här långt.

”Värderas högre”

– Den nuvarande detaljplanen som gjordes redan på 1990-talet tillåter rivning av de två husen på Grevgatan. I den som görs nu prioriterar vi bevarande av de två husen längs Drottninggatan. De är högre värderade på grund av den stadsbildning som finns längs gatan, säger han.

Samtidigt kommer den nya detaljplanen tillåta ett nytt flerfamiljshus på en obebyggd tomt mellan de två ovan nämnda husen på Drottninggatan. Wermlands invest får även uppföra ett mindre gårdshus bakom ett av dem.

– Kvarteret ligger i ett känsligt läge, men vi anser att de förändringar som ska göras blir bra och att vi tar hand om viktiga kulturvärden, säger Jonas Zetterberg.

Kvarteret Gäddan 14 som ligger i hörnet Grevgatan/Drottninggatan ett stenkast från kvarteret Almen innehåller i dag fyra byggnader. Alla anses ha ett stort kulturhistoriskt värde.

Men trots det vill Wermlands invest riva båda husen på Grevgatan och ersätta dem med ett nytt flerfamiljshus. Det har fått Markus Åberg och Fredric Syrén som bor i tegelhuset att reagera.

– Vi och ytterligare tre personer bor tillsammans i ett kollektiv som har funnits i det här huset i minst tio år. Vi är studenter och betalar mellan 3 000 och 4 000 kronor per person i månaden och trivs fantastiskt bra i vår lägenhet på 200 kvadratmeter, säger Markus Åberg.

Fick överraskning

De har rivningskontrakt och har vetat att huset en gång skulle kunna rivas, men överraskningen var ändå stor när det i veckan kom ett brev från kommunen om att en ny detaljplan nu är ute på samråd.

– Vi har inte hört någonting från vår hyresvärd om detta, säger Fredric Syrén.

– Det innebär en katastrof för oss. Vi kommer aldrig ha råd att bo i deras nya dyra lägenheter. De vill bara fasa ner det gamla och bygga nya fula lådor för att kunna tjäna mer pengar, säger Markus Åberg.

Men de två och de övriga tre i kollektivet tänker inte ge upp. Det visar en stor banderoll på balkongen med texten ”Bevara Gäddan – stoppa detaljplanen”.

– Vi har startat en facebooksida och ska prata med politiker och Karlstad lever för att försöka stoppa rivningarna, säger Markus Åberg.

Den nya detaljplanen är ute på samråd till den 2 juni och enligt stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg har det pågått en lång process tillsammans med Wermlands invest innan man har kommit så här långt.

”Värderas högre”

– Den nuvarande detaljplanen som gjordes redan på 1990-talet tillåter rivning av de två husen på Grevgatan. I den som görs nu prioriterar vi bevarande av de två husen längs Drottninggatan. De är högre värderade på grund av den stadsbildning som finns längs gatan, säger han.

Samtidigt kommer den nya detaljplanen tillåta ett nytt flerfamiljshus på en obebyggd tomt mellan de två ovan nämnda husen på Drottninggatan. Wermlands invest får även uppföra ett mindre gårdshus bakom ett av dem.

– Kvarteret ligger i ett känsligt läge, men vi anser att de förändringar som ska göras blir bra och att vi tar hand om viktiga kulturvärden, säger Jonas Zetterberg.