2015-05-07 18:09

2015-05-07 22:33

Satsning för arbetslösa ungdomar

VÄRMLAND: Alla kommuner i Värmland går ihop och samarbetar

Ett nytt projekt har startats för att motarbeta ungdomsarbetslösheten. Projektet kallas Värmlands Framtid och har beviljats dryga 35 miljoner kronor från EU. Unikt med projektet är att länets alla 16 kommuner kommer att samarbeta.

Värmland har hög arbetslöshet bland ungdomar och nu går länets alla kommuner ihop och gör en stor satsning tillsammans. Då det ser lite olika ut i kommunerna kommer varje kommun att ha ett eget delprojekt samt lokala projektägare.

– Vi tycker att det är viktigt att vi hjälps åt. Att alla kommuner jobbar tillsammans. Ungdomarna är vår framtid. Alla ska kunna vara med, ingen ska hamna utanför. De bryr sig inte om kommungränserna. De är viktigast, det är vi som får anpassa oss. Det är väldigt kul att alla 16 kommuner är med, säger Per-Inge Lidén, kommunalråd och ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden Karlstad kommun.

Utanför systemet

Projektet riktar sig till arbetslösa ungdomar och framför allt sådana som har hamnat i utanförskap. Det kan handla om ungdomar som inte har fullständiga gymnasiebetyg eller som bara har hamnat långt ifrån arbetsmarknaden.

Målet är att cirka 900 ungdomar ska delta i projektet som startar nu och pågår till december 2017.

– 1 juni startar ungdomarna. I maj kommer vi att ha startfas, säger Pia Andersson, projektkoordinator.

Startfasen innebär bland annat att nå ut till ungdomar samt hitta de som kanske har hamnat utanför systemet.

– Vi har jobbat med att kartlägga behovet under ett års tid och tittat på lokala utmaningar. Det finns stort engagemang men det finns också områden där det kan bli bättre, säger Jennie Fröling, projektkoordinator.

Individuellt stöd

I delprojekten kommer det att erbjudas lite olika aktiviteter för ungdomarna. Det kan bland annat handla om coaching, individuellts stöd eller lots, studie- och yrkesvägledning, praktik, studier eller öppen verksamhet. Hur det ser ut kommer att se olika ut beroende på vad just den ungdomen vill.

– Målet med projektet är att ungdomarna ska kunna närma sig arbetsmarknaden eller att ta steget och börja studera, säger Per-Inge Lidén.

– Det är viktigt att man lyfter det här utåt som något positivt. Det är inget skolprojekt. Det viktigaste är att komma i ett innanförskap, säger Pia Andersson.

35 miljoner från EU

Åldergruppen som projektet riktar sig till är 15-24 år och då utspritt bland de 16 kommunerna.

– Det är inte bara i Värmland utan det är ett rikstäckande problem. Cirka 25 procent går ut utan fullständiga gymnasiebetyg. Det gäller att fånga upp dem, säger Jennie Fröling.

I varje kommun kommer det finnas en projektledare och samarbeten kommer att ske mellan kommunerna. Mening är att det ska finnas mer tid och stöd för de ungdomar som deltar.

Projektet har beviljats med 35 225 853 kronor från Europeiska Socialfonden och de pengarna kommer att delas upp mellan kommunerna och täcka ungefär 67 procent av projektet. Resterande 33 procent kommer kommunerna gå in med som en medfinansiering.

Värmland har hög arbetslöshet bland ungdomar och nu går länets alla kommuner ihop och gör en stor satsning tillsammans. Då det ser lite olika ut i kommunerna kommer varje kommun att ha ett eget delprojekt samt lokala projektägare.

– Vi tycker att det är viktigt att vi hjälps åt. Att alla kommuner jobbar tillsammans. Ungdomarna är vår framtid. Alla ska kunna vara med, ingen ska hamna utanför. De bryr sig inte om kommungränserna. De är viktigast, det är vi som får anpassa oss. Det är väldigt kul att alla 16 kommuner är med, säger Per-Inge Lidén, kommunalråd och ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden Karlstad kommun.

Utanför systemet

Projektet riktar sig till arbetslösa ungdomar och framför allt sådana som har hamnat i utanförskap. Det kan handla om ungdomar som inte har fullständiga gymnasiebetyg eller som bara har hamnat långt ifrån arbetsmarknaden.

Målet är att cirka 900 ungdomar ska delta i projektet som startar nu och pågår till december 2017.

– 1 juni startar ungdomarna. I maj kommer vi att ha startfas, säger Pia Andersson, projektkoordinator.

Startfasen innebär bland annat att nå ut till ungdomar samt hitta de som kanske har hamnat utanför systemet.

– Vi har jobbat med att kartlägga behovet under ett års tid och tittat på lokala utmaningar. Det finns stort engagemang men det finns också områden där det kan bli bättre, säger Jennie Fröling, projektkoordinator.

Individuellt stöd

I delprojekten kommer det att erbjudas lite olika aktiviteter för ungdomarna. Det kan bland annat handla om coaching, individuellts stöd eller lots, studie- och yrkesvägledning, praktik, studier eller öppen verksamhet. Hur det ser ut kommer att se olika ut beroende på vad just den ungdomen vill.

– Målet med projektet är att ungdomarna ska kunna närma sig arbetsmarknaden eller att ta steget och börja studera, säger Per-Inge Lidén.

– Det är viktigt att man lyfter det här utåt som något positivt. Det är inget skolprojekt. Det viktigaste är att komma i ett innanförskap, säger Pia Andersson.

35 miljoner från EU

Åldergruppen som projektet riktar sig till är 15-24 år och då utspritt bland de 16 kommunerna.

– Det är inte bara i Värmland utan det är ett rikstäckande problem. Cirka 25 procent går ut utan fullständiga gymnasiebetyg. Det gäller att fånga upp dem, säger Jennie Fröling.

I varje kommun kommer det finnas en projektledare och samarbeten kommer att ske mellan kommunerna. Mening är att det ska finnas mer tid och stöd för de ungdomar som deltar.

Projektet har beviljats med 35 225 853 kronor från Europeiska Socialfonden och de pengarna kommer att delas upp mellan kommunerna och täcka ungefär 67 procent av projektet. Resterande 33 procent kommer kommunerna gå in med som en medfinansiering.

Värmlands Framtid

Projektet ska pågå från maj 2015 till och med december 2017.

Projektet består av 16 delprojekt med lokala projektledare i varje kommun.

Cirka 900 ungdomar i ålder 15-24 år ska kunna delta i projektet.

I projektet deltar även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Samordningsförbunden i Värmland.

Projektägare är Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstad kommun.

Källa: