2015-05-06 21:02

2015-05-06 21:02

En kommun till för alla

KARLSTAD: Politikerna vill ha dina förslag

I Karlstads kommun finns det ett mångfaldsforum bestående av fem politiker. Nu bjuder dessa in stadens medborgare att lämna förslag. Hur vill du göra så att Karlstad ska bli en kommun för alla.

Redan för mer än ett år sedan bildades Karlstads kommuns mångfaldsforum. Det består av tre politiker från den styrande majoriteten och två från vänsteroppositionen. Till sin hjälp har de en tjänsteman.

Mångfaldsforums uppdrag är att verka för en dialog med de många minoritetsgrupper av olika slag som finns i Karlstad. Målet är att öka kunskapen om varandra och den ömsesidiga förståelsen.

Än så länge har gruppens verksamhet mest bestått av förberedelser och diskussioner men nu träder den fram och vänder sig till alla Karlstads invånare. Under resten av våren och under sommaren uppmanas vi alla att lämna våra synpunkter på hur Karlstad ska bli en bättre stad för alla, där alla känner sig hemma.

Brevlåda

Synpunkterna kan lämnas på kommunens hemsida eller på en folder som snart delas ut till alla hushåll. Den ifyllda foldern kan sedan lämnas i en särskild brevlåda som satts upp i kommunens kontaktcenter i Bibliotekshuset.

– Så hör av er till oss med era förslag, säger kommunalrådet Niklas Wikström (FP).

Magnus Persson (S) pekar på behovet av större respekt för det som är olika och för mångfalden:

– Vi behöver en bättre demokratisk dialog där vi kan prata med varandra.

Alexander Torin (M) ser en fungerande mångfald som ett sätt att öka tillväxten i samhället:

– Alla de stora ekonomierna i världen präglas av en stor mångfald. Så det gäller att stå emot de högerextrema krafter som står emot detta.

Redan för mer än ett år sedan bildades Karlstads kommuns mångfaldsforum. Det består av tre politiker från den styrande majoriteten och två från vänsteroppositionen. Till sin hjälp har de en tjänsteman.

Mångfaldsforums uppdrag är att verka för en dialog med de många minoritetsgrupper av olika slag som finns i Karlstad. Målet är att öka kunskapen om varandra och den ömsesidiga förståelsen.

Än så länge har gruppens verksamhet mest bestått av förberedelser och diskussioner men nu träder den fram och vänder sig till alla Karlstads invånare. Under resten av våren och under sommaren uppmanas vi alla att lämna våra synpunkter på hur Karlstad ska bli en bättre stad för alla, där alla känner sig hemma.

Brevlåda

Synpunkterna kan lämnas på kommunens hemsida eller på en folder som snart delas ut till alla hushåll. Den ifyllda foldern kan sedan lämnas i en särskild brevlåda som satts upp i kommunens kontaktcenter i Bibliotekshuset.

– Så hör av er till oss med era förslag, säger kommunalrådet Niklas Wikström (FP).

Magnus Persson (S) pekar på behovet av större respekt för det som är olika och för mångfalden:

– Vi behöver en bättre demokratisk dialog där vi kan prata med varandra.

Alexander Torin (M) ser en fungerande mångfald som ett sätt att öka tillväxten i samhället:

– Alla de stora ekonomierna i världen präglas av en stor mångfald. Så det gäller att stå emot de högerextrema krafter som står emot detta.