2015-04-21 10:42

2015-04-21 10:43

Många vittnen hör av sig om branden

KARLSTAD: Polisutredningen fortsätter

Polisen har fått in många vittnesuppgifter och filmer från brandplatsen på Herrhagen. Förhoppningen är att de kan leda utredningen framåt.

Polisens arbete med att få klarhet i vad som orsakade branden på Herrhagen fortsätter.

Efterlysningen av filmer från platsen har gett resultat.

– Vi har fått in en hel del samtal från vittnen och en del bra filmer som är tagna med företrädelsevis mobilkameror, säger Tommy Lindh, pressinformatör vid polisen.

Materialet har gett polisen en bättre bild av händelseförloppet.

– Utredningsledningens uppfattning är att man redan i dag har en bättre bild av brandförloppet.

Undersöker platsen

Utredningen leds av polisens avdelning för grova brott. En teknisk undersökning av platsen är gjord och rubriceringen mordbrand kvarstår.

– Det kan finnas platser som ska undersökas ytterligare, men det initiala är gjort, säger Tommy Lindh.

– Det initiala är att via vittnesuppgifter och förhör tillsammans med tekniska undersökningen kunna fastställa var branden har börjat. När man har den uppfattningen är det den platsen som undersöks.

Polisens arbete med att få klarhet i vad som orsakade branden på Herrhagen fortsätter.

Efterlysningen av filmer från platsen har gett resultat.

– Vi har fått in en hel del samtal från vittnen och en del bra filmer som är tagna med företrädelsevis mobilkameror, säger Tommy Lindh, pressinformatör vid polisen.

Materialet har gett polisen en bättre bild av händelseförloppet.

– Utredningsledningens uppfattning är att man redan i dag har en bättre bild av brandförloppet.

Undersöker platsen

Utredningen leds av polisens avdelning för grova brott. En teknisk undersökning av platsen är gjord och rubriceringen mordbrand kvarstår.

– Det kan finnas platser som ska undersökas ytterligare, men det initiala är gjort, säger Tommy Lindh.

– Det initiala är att via vittnesuppgifter och förhör tillsammans med tekniska undersökningen kunna fastställa var branden har börjat. När man har den uppfattningen är det den platsen som undersöks.