2015-04-21 21:38

2015-04-21 21:38

Konsumentverket kan få utmärkelse

SVERIGE/KARLSTAD

Utmärkelsen som den Karlstadsbaserade myndigheten kan få är den som Sveriges modernaste myndighet.

Konsumentverket tävlar mot Finansinspektionen, Jordbruksverket, Kammarkollegiet, Konsumentverket, Post- och telestyrelsen, Sida, Sjöfartsverket och Statens geotekniska institut.

Myndigheterna kommer att bedömas utifrån fyra olika huvudkriterier:

• kvalitet, enkelhet och effektivitet

• engagerade och kompetenta medarbetare

• förnyelse och innovation

• hållbar och miljömedveten utveckling

De nominerade kommer att få presentera sitt utvecklingsarbete vid en öppen hearing den 3 juni. Därefter kommer det bli slutnominering då några nominerade sållas bort.

Utmärkelsen kommer att delas ut den 3 november i Göteborg i samband med invigningen av Kvalitetsmässan.

Konsumentverket tävlar mot Finansinspektionen, Jordbruksverket, Kammarkollegiet, Konsumentverket, Post- och telestyrelsen, Sida, Sjöfartsverket och Statens geotekniska institut.

Myndigheterna kommer att bedömas utifrån fyra olika huvudkriterier:

• kvalitet, enkelhet och effektivitet

• engagerade och kompetenta medarbetare

• förnyelse och innovation

• hållbar och miljömedveten utveckling

De nominerade kommer att få presentera sitt utvecklingsarbete vid en öppen hearing den 3 juni. Därefter kommer det bli slutnominering då några nominerade sållas bort.

Utmärkelsen kommer att delas ut den 3 november i Göteborg i samband med invigningen av Kvalitetsmässan.