2015-04-21 06:00

2015-04-21 09:08

Hur hjälper man bäst?

REAKTIONER: EU-migranterna i Värmland

I tre dagar har vi fokuserat på de tiggande EU-migranter som finns på gatorna i Värmland. Artiklarna har väckt reaktioner och ni är många som hört av er till oss, de flesta om hur man hjälper bäst. Här följer ett urval av de mejl och samtal som kommit in.

Stackars tiggare!

Jag tycker inte att tiggare ska finnas. Visst klart att människorna ska finnas, men inte att dom ska sitta där ute och behöva lida. Då tycker jag att man ska ha några små hus eller nått till dom, där dom kan få mat och sova i alla fall. Eller att man hjälper dom i deras länder så dom får åka hem.

//Ella, klass 4, som bryr sig om alla

Jag skäms

Fy f-n vad jag skäms över hur vi har behandlat zigenare och tiggare i Sverige. Det är så j-a bedrövligt att vi inte gjort något, och vad f-n gör EU nu? Ingenting. Jag vill se ett reportage om deras historia och hur de har blivit behandlade i Europa. Något positivt vore bra.

// Chockad i 70 år

Dyr tidning

Varför ska tidningen de säljer kosta 100 kronor? Jag lägger några kronor här och där men 100 kronor är lite för mycket för mig som pensionär. Så varför detta höga pris?

// 90-årig dam

Låt Rumänien ta ansvar

Efter att ha läst reportaget i NWT om Izabela Hurezan blir jag ännu mer trygg i att det är Rumänien som måste ta hand om sina invånare och bekämpa fattigdom och arbetslöshet bland romerna. Sverige kan visa att de är bekymrade över romernas situation genom att ha en dialog med myndigheter i Rumänien. Jag tycker heller inte att ca 200 kr skattefritt är lite pengar. Det blir omkring 6000 kr/mån vilket är vad våra svenska medborgare med sjukersättning eller aktivitetsersättning får.

// A

Hjälp i hemlandet

Jag vill verkligen tacka dig och NWT för att ni tar upp situationen för alla EU-migranter här i Karlstad. Det är så viktigt att ta upp denna fråga nyanserat både från migrantens perspektiv, karlstadbons, kommunens och som i lördagstidningen även skriva om vad som görs från regeringens sida.

Jag tillhör de som någon gång har gett pengar till tiggare som sett alldeles för eländiga ut där de sitter och berört mitt hjärta extra mycket, men oftast ger jag ingenting utan bara hälsar på dem. Jag skulle så innerligt gärna vilja hjälpa dem, men jag tror mer på att hjälpen ska ges i deras hemländer. Det är ju där de har sina familjer kvar.

//Anki Wermensjö

Sluta locka hit dem

Ytterligare en tårdrypande artikel om de stackars EU-migranterna Se hur första sidan på NWT ser ut 17/4. Jag satt i bilen utanför järnvägsstationen i morse och studerade migranterna. De gick mer eller mindre till attack på folk. Ett äldre par med resväskor på väg till stationen blev stående ute på gatan. Tre migranter spärrade deras väg upp på trottoaren. De stod och viftade med tidskrifter i ansiktet på dom. När ska präster och alla andra, som ger dom pengar, sluta locka hit fler? Det är väl en j-a tur att Rumänien är med i EU annars finge de väl politisk asyl i Sverige. Dessa också!!

// S-O

Vem får pengarna?

Efter att ha läst Annas artikel om tiggeri och märker att tankarna hos andra är de samma som hos mig.

Tycker det är hemskt synd om dessa människor om de är så fattiga som det verkar.

Det är ju bara det att man hör så mycket om att det inte är dessa människor som får pengarna, utan de kommer andra tillgodo (ligor?).

Visste man att det vore människan som håller i muggen som fick pengarna tror jag många fler skulle ge.

Skulle vara oerhört intressant om någon kunde försöka ta reda på sanningen om alla misstankar om organiserat tiggeri, om inte för oss som ska skänka utan för de som tigger för att de verkligen behöver.

// Thomas Eriksson, Lesjöfors

Sätt stopp!

Sätt nu för f-n stopp för den oreglerade massinvandringen till Sverige, som omfattar både grovt kriminella och tiggare! Vi svenskar är snart en minoritet i vårt eget land, om vi inte redan är det. Den naiva svenska invandrarpolitiken vet inga gränser!

// En Andersson

Var är empatin?

Hur är det med solidaritet och hjälp till andra människor i nöd? Varför lägger vi inte bara en krona i pappmuggen och känner att vi då hjälpt en människa att klara dagen. Varför känner vi inte empati? Människor drunknar i Medelhavet då de flyr från krig och elände i sina hemländer, förföljelse som andra människor gör business av. Hur kan världen tillåta detta? Varför låter vi regimer runt om på vårt klot förtrycka människor och låta dem leva under misär?

Vad är det som utvecklar länder och organisationer, jo, om man har invånare som man litar på och som man låter växa så skapas bättre miljöer för de som finns runtomkring oss. För visst vill väl alla må bra och se bra saker och uppleva bra saker, eller??

Vad är det då som gör att vi förtrycker varandra och utnyttjar varandra? Makt! Klart att det är makt och genom det inte kan låta något eller någon annan lyckas bättre än vad jag har gjort.

Är det så enkelt?

Vad gör då jag som ska verka så präktig, ja inte är det så mycket, men jag säger ifrån när någon gör något illa, jag lägger en krona någon gång i pappmuggen men framför allt så trampar jag inte på andra människor, utan låter de få möjligheter till eget tänkande och växande.

Kan man inte låta alla göra så? För visst behövs vi alla för att skapa det kretslopp som klotet behöver och som gör att vi hjälps åt att skapa en bra värld.

Vi måste säga ifrån att vi inte tolererar en värld där bara några behövs. För ska vi få ett härligt liv så ska alla få chansen att få det också.

Vi måste vara solidariska med våra medmänniskor, vi kan inte låta människor dö på Medelhavet eller tvingas sitta och tigga utanför affären utan att vi reagerar och agerar. Börja som jag, trampa inte på någon annan och om Du kan så hjälp till att stötta människor i din närhet, för gör alla det, så då har vi kommit en bra bit på väg.

// Blåvitt Elofsson

Bra fiskeplatser

Tack för dina tiggeriartiklar. De väcker onekligen en del tankar och frågor. Hur kommer det sig t ex att Izabela kom till Karlstad? Man kan också ställa sig frågande till att just romen A hamnar utanför Systembolaget I Östersund medan romen B återfinns utanför en Ica-butik Kristianstad och en tredje utanför en butik någonstans i Småland. Jag har slumpvis vid tre tillfällen sett tiggare utplaceras eller hämtas.

Jag tycker det vore förtjänstfullt och angeläget om du kunde klara ut hur kunskaperna om svensk geografi är så goda i Rumänien och Bulgarien. Dessutom verkar konkurrensen om de ”bra fiskeplatserna” i stort sett vara obefintlig.

Jag ser en god och välfungerande logistik bakom tiggerivågen om den är ideell eller kan sorteras in i ”Oliwer Twist-facket” undandrar sig min bedömning.

// Herr Nilsson

Förbjud människoförnedring!

Jag tog för givet att tiggarna kom från Rumänien, och var Rumänska medborgare, sedan generationer tillbaka. Men där ser man, så fel man kan ha.

Att vi har fött upp människor i den Svenska välfärden som nu sitter och tigger på gatorna, det var jag helt ovetande om.

Vi borde givetvis störas och skämmas om det Svenska samhället har skapat denna misär.

// Anonym

Tigga = väcka medkänsla

Man kan inte sätta likhetstecken mellan tiggeri, fattigdom och etniska grupper som romer. Att tigga är inte alltid en nödsituation och det utövas inte bara av fattiga etniska grupper. Utövarna är inte alltid romer eller fattiga fast tiggarna vill av olika anledningar uppträda som fattiga romer. Tiggeriets grundvalar är att väcka medkänsla och få så många människor som möjligt köpa sig fri från sina skuldkänslor. Alltså ett urgammalt yrke som utövas på många otaliga sätt men alltid med samma syfte. Alarmerande är att samtidigt som tiggeriet bereder ut sig ökar också närvaron av så kallade väg pirater som i flera fall har gjort sig skyldiga till allvarliga brott. Minibussar som tillsynes planlöst cirkulerar i bostadsområdena. Det här skriver jag inte till dig för att tala om för dig något som du redan vet. Jag skriver detta för att allmänheten vet. Det innebär att ni journalister bör ta ert ansvar och sluta att gå som katten kring het gröt. Det räcker med att de ansvariga gör det så länge de slipper ta i det. Detta tassande hjälper bara den kriminella delen av problemet absolut inte tiggarna. Allt är inte alltid så som det ser ut att vara. När det gäller att förbjuda tiggeriet hittar man nog möjliga vägar när trycket på politikerna blir nog hårt. Prostitutionslagstiftningen gick ju bra. Man nådde den rätta målgruppen utan att störa lyxlivet fröjder. Det bör finnas liknande lösning till den här problemet som inte stör den organiserade verksamheten.

// Jouko Tuliniemi

Socialhjälp åt andra länder

Ett lite annorlunda sätt för att få underlag till en artikel i en tidning. De som tigger kallas för EU-migranter som bedriver en

ekonomisk verksamhet av vissa journalister, vilket börjar tangera gränsen till hyckleri. Våra ansvariga, av svenska folket valda

ombud i Sveriges riksdag, gömmer huvudet och är oförmögna att ta i problemet. Inte att undra på då om SD rusar i höjden och

är det enda politiska parti som får flera tillskyndare. En minst sagt sorglig utveckling. Jag undrar vad en av mina anfäder, bonde

och riksdagsman från Hasselbol i Alsters socken, skulle ha sagt om dagens fattigdom kontra den fattigdom som rådde på 1800-talet

och som då behandlades i Sveriges riksdag. En av lösningarna då blev den stora emigrationen till USA där inte minst Värmland

avtappades på många unga. USA var då möjligheternas land ända fram till 1930-talets depression, vilket många sent utvandrade

svenskar fick erfara.

Åter till dagens situation i vårt land som inte är bra, eftersom EU inte kan eller vill hantera frågan utan ligger nöjda med att Sverige

fungerar socialhjälp åt andra EU-länder. Om inte detta löses så kan det bli aktuellt med utträde ur EU vilket UK börjar flagga för.

Den stora belastningen är ännu så länge inte tiggarna utan den stora strömmen av flyktingar som fram för allt Sverige tar emot.

Slutar med den förhoppningen att inte det skall gå så långt att vi måste citera Olle Häger när ha satte rubrik på en av sina program:

„Fy fan, ett sånt land”

// Utvandrad värmlänning som inte glömt sina rötter

Stackars tiggare!

Jag tycker inte att tiggare ska finnas. Visst klart att människorna ska finnas, men inte att dom ska sitta där ute och behöva lida. Då tycker jag att man ska ha några små hus eller nått till dom, där dom kan få mat och sova i alla fall. Eller att man hjälper dom i deras länder så dom får åka hem.

//Ella, klass 4, som bryr sig om alla

Jag skäms

Fy f-n vad jag skäms över hur vi har behandlat zigenare och tiggare i Sverige. Det är så j-a bedrövligt att vi inte gjort något, och vad f-n gör EU nu? Ingenting. Jag vill se ett reportage om deras historia och hur de har blivit behandlade i Europa. Något positivt vore bra.

// Chockad i 70 år

Dyr tidning

Varför ska tidningen de säljer kosta 100 kronor? Jag lägger några kronor här och där men 100 kronor är lite för mycket för mig som pensionär. Så varför detta höga pris?

// 90-årig dam

Låt Rumänien ta ansvar

Efter att ha läst reportaget i NWT om Izabela Hurezan blir jag ännu mer trygg i att det är Rumänien som måste ta hand om sina invånare och bekämpa fattigdom och arbetslöshet bland romerna. Sverige kan visa att de är bekymrade över romernas situation genom att ha en dialog med myndigheter i Rumänien. Jag tycker heller inte att ca 200 kr skattefritt är lite pengar. Det blir omkring 6000 kr/mån vilket är vad våra svenska medborgare med sjukersättning eller aktivitetsersättning får.

// A

Hjälp i hemlandet

Jag vill verkligen tacka dig och NWT för att ni tar upp situationen för alla EU-migranter här i Karlstad. Det är så viktigt att ta upp denna fråga nyanserat både från migrantens perspektiv, karlstadbons, kommunens och som i lördagstidningen även skriva om vad som görs från regeringens sida.

Jag tillhör de som någon gång har gett pengar till tiggare som sett alldeles för eländiga ut där de sitter och berört mitt hjärta extra mycket, men oftast ger jag ingenting utan bara hälsar på dem. Jag skulle så innerligt gärna vilja hjälpa dem, men jag tror mer på att hjälpen ska ges i deras hemländer. Det är ju där de har sina familjer kvar.

//Anki Wermensjö

Sluta locka hit dem

Ytterligare en tårdrypande artikel om de stackars EU-migranterna Se hur första sidan på NWT ser ut 17/4. Jag satt i bilen utanför järnvägsstationen i morse och studerade migranterna. De gick mer eller mindre till attack på folk. Ett äldre par med resväskor på väg till stationen blev stående ute på gatan. Tre migranter spärrade deras väg upp på trottoaren. De stod och viftade med tidskrifter i ansiktet på dom. När ska präster och alla andra, som ger dom pengar, sluta locka hit fler? Det är väl en j-a tur att Rumänien är med i EU annars finge de väl politisk asyl i Sverige. Dessa också!!

// S-O

Vem får pengarna?

Efter att ha läst Annas artikel om tiggeri och märker att tankarna hos andra är de samma som hos mig.

Tycker det är hemskt synd om dessa människor om de är så fattiga som det verkar.

Det är ju bara det att man hör så mycket om att det inte är dessa människor som får pengarna, utan de kommer andra tillgodo (ligor?).

Visste man att det vore människan som håller i muggen som fick pengarna tror jag många fler skulle ge.

Skulle vara oerhört intressant om någon kunde försöka ta reda på sanningen om alla misstankar om organiserat tiggeri, om inte för oss som ska skänka utan för de som tigger för att de verkligen behöver.

// Thomas Eriksson, Lesjöfors

Sätt stopp!

Sätt nu för f-n stopp för den oreglerade massinvandringen till Sverige, som omfattar både grovt kriminella och tiggare! Vi svenskar är snart en minoritet i vårt eget land, om vi inte redan är det. Den naiva svenska invandrarpolitiken vet inga gränser!

// En Andersson

Var är empatin?

Hur är det med solidaritet och hjälp till andra människor i nöd? Varför lägger vi inte bara en krona i pappmuggen och känner att vi då hjälpt en människa att klara dagen. Varför känner vi inte empati? Människor drunknar i Medelhavet då de flyr från krig och elände i sina hemländer, förföljelse som andra människor gör business av. Hur kan världen tillåta detta? Varför låter vi regimer runt om på vårt klot förtrycka människor och låta dem leva under misär?

Vad är det som utvecklar länder och organisationer, jo, om man har invånare som man litar på och som man låter växa så skapas bättre miljöer för de som finns runtomkring oss. För visst vill väl alla må bra och se bra saker och uppleva bra saker, eller??

Vad är det då som gör att vi förtrycker varandra och utnyttjar varandra? Makt! Klart att det är makt och genom det inte kan låta något eller någon annan lyckas bättre än vad jag har gjort.

Är det så enkelt?

Vad gör då jag som ska verka så präktig, ja inte är det så mycket, men jag säger ifrån när någon gör något illa, jag lägger en krona någon gång i pappmuggen men framför allt så trampar jag inte på andra människor, utan låter de få möjligheter till eget tänkande och växande.

Kan man inte låta alla göra så? För visst behövs vi alla för att skapa det kretslopp som klotet behöver och som gör att vi hjälps åt att skapa en bra värld.

Vi måste säga ifrån att vi inte tolererar en värld där bara några behövs. För ska vi få ett härligt liv så ska alla få chansen att få det också.

Vi måste vara solidariska med våra medmänniskor, vi kan inte låta människor dö på Medelhavet eller tvingas sitta och tigga utanför affären utan att vi reagerar och agerar. Börja som jag, trampa inte på någon annan och om Du kan så hjälp till att stötta människor i din närhet, för gör alla det, så då har vi kommit en bra bit på väg.

// Blåvitt Elofsson

Bra fiskeplatser

Tack för dina tiggeriartiklar. De väcker onekligen en del tankar och frågor. Hur kommer det sig t ex att Izabela kom till Karlstad? Man kan också ställa sig frågande till att just romen A hamnar utanför Systembolaget I Östersund medan romen B återfinns utanför en Ica-butik Kristianstad och en tredje utanför en butik någonstans i Småland. Jag har slumpvis vid tre tillfällen sett tiggare utplaceras eller hämtas.

Jag tycker det vore förtjänstfullt och angeläget om du kunde klara ut hur kunskaperna om svensk geografi är så goda i Rumänien och Bulgarien. Dessutom verkar konkurrensen om de ”bra fiskeplatserna” i stort sett vara obefintlig.

Jag ser en god och välfungerande logistik bakom tiggerivågen om den är ideell eller kan sorteras in i ”Oliwer Twist-facket” undandrar sig min bedömning.

// Herr Nilsson

Förbjud människoförnedring!

Jag tog för givet att tiggarna kom från Rumänien, och var Rumänska medborgare, sedan generationer tillbaka. Men där ser man, så fel man kan ha.

Att vi har fött upp människor i den Svenska välfärden som nu sitter och tigger på gatorna, det var jag helt ovetande om.

Vi borde givetvis störas och skämmas om det Svenska samhället har skapat denna misär.

// Anonym

Tigga = väcka medkänsla

Man kan inte sätta likhetstecken mellan tiggeri, fattigdom och etniska grupper som romer. Att tigga är inte alltid en nödsituation och det utövas inte bara av fattiga etniska grupper. Utövarna är inte alltid romer eller fattiga fast tiggarna vill av olika anledningar uppträda som fattiga romer. Tiggeriets grundvalar är att väcka medkänsla och få så många människor som möjligt köpa sig fri från sina skuldkänslor. Alltså ett urgammalt yrke som utövas på många otaliga sätt men alltid med samma syfte. Alarmerande är att samtidigt som tiggeriet bereder ut sig ökar också närvaron av så kallade väg pirater som i flera fall har gjort sig skyldiga till allvarliga brott. Minibussar som tillsynes planlöst cirkulerar i bostadsområdena. Det här skriver jag inte till dig för att tala om för dig något som du redan vet. Jag skriver detta för att allmänheten vet. Det innebär att ni journalister bör ta ert ansvar och sluta att gå som katten kring het gröt. Det räcker med att de ansvariga gör det så länge de slipper ta i det. Detta tassande hjälper bara den kriminella delen av problemet absolut inte tiggarna. Allt är inte alltid så som det ser ut att vara. När det gäller att förbjuda tiggeriet hittar man nog möjliga vägar när trycket på politikerna blir nog hårt. Prostitutionslagstiftningen gick ju bra. Man nådde den rätta målgruppen utan att störa lyxlivet fröjder. Det bör finnas liknande lösning till den här problemet som inte stör den organiserade verksamheten.

// Jouko Tuliniemi

Socialhjälp åt andra länder

Ett lite annorlunda sätt för att få underlag till en artikel i en tidning. De som tigger kallas för EU-migranter som bedriver en

ekonomisk verksamhet av vissa journalister, vilket börjar tangera gränsen till hyckleri. Våra ansvariga, av svenska folket valda

ombud i Sveriges riksdag, gömmer huvudet och är oförmögna att ta i problemet. Inte att undra på då om SD rusar i höjden och

är det enda politiska parti som får flera tillskyndare. En minst sagt sorglig utveckling. Jag undrar vad en av mina anfäder, bonde

och riksdagsman från Hasselbol i Alsters socken, skulle ha sagt om dagens fattigdom kontra den fattigdom som rådde på 1800-talet

och som då behandlades i Sveriges riksdag. En av lösningarna då blev den stora emigrationen till USA där inte minst Värmland

avtappades på många unga. USA var då möjligheternas land ända fram till 1930-talets depression, vilket många sent utvandrade

svenskar fick erfara.

Åter till dagens situation i vårt land som inte är bra, eftersom EU inte kan eller vill hantera frågan utan ligger nöjda med att Sverige

fungerar socialhjälp åt andra EU-länder. Om inte detta löses så kan det bli aktuellt med utträde ur EU vilket UK börjar flagga för.

Den stora belastningen är ännu så länge inte tiggarna utan den stora strömmen av flyktingar som fram för allt Sverige tar emot.

Slutar med den förhoppningen att inte det skall gå så långt att vi måste citera Olle Häger när ha satte rubrik på en av sina program:

„Fy fan, ett sånt land”

// Utvandrad värmlänning som inte glömt sina rötter