2015-04-21 06:00

2015-04-21 09:32

63:an byggs om till mötesfri väg 2016

KARLSTAD: Sträckan Karlstad–Vallargärdet får vajer

Riksväg 63 mellan Karlstad och Vallargärdet ska byggas ut till mötesfri väg med mitträcke.
Delen Karlstad–Edsgatan påbörjas våren 2016 och nu är den vägplanen på utställning.

Sträckan från E18 i Karlstad till Vallargärdet som ska byggas om för att öka säkerheten och framkomligheten är cirka en mil. Vägen är 13 meter bred till Edsgatan för att sedan smalna av till cirka åtta meters vägbredd längre norrut och etapp ett omfattar den södra delen.

– Trots att den inte behöver breddas blir den ändå den dyraste etappen och kostnadsberäknas till cirka 68 miljoner kronor.

– Orsaken är att det ska göras rätt många sidoåtgärder och att vi ska bygga en rondell i korsningen vid OK vid Höjdgatan i Karlstad och även en ny bytespunkt tillsammans med kommunen för bussar vid Mossgatan, säger Trafikverkets projektledare Per Persson.

Vägplanen för den här etappen ställs just nu ut på Stadshuset, Stadsbiblioteket och ICA Mossberg i Vallargärdet fram till den 4 maj och ett samrådsmöte hölls den 13 april.

– Det blir byggstart för den här delen under våren 2016 och byggtiden beräknas till ungefär 1,5 år. Hela sträckan kommer att byggas om till 2+1-väg med mitträcke. Då försvinner dagens fartkameror.

Oro för mer buller

Senare i vår ställs planen för den norra etappen ut som påbörjas under våren 2018 och i höstas hölls även ett samrådsmöte. Där berörs fler eftersom vägen ska breddas.

Från Lindrågen till fotbollsplanerna i Vallargärdet blir det 2+2-väg, medan det blir 1+1-väg genom Vallargärdet. Där ska det även byggas en vägport för gång- och cykeltrafikanter under vägen. Någon exakt kostnad för den etappen är ännu inte klar.

– Vi fick en del synpunkter på det och att hastigheten på hela avsnittet från Karlstad till Vallargärdet ska höjas till 100 kilometer i timmen. Det finns en oro för ökat buller, säger Per Persson.

Sträckan från E18 i Karlstad till Vallargärdet som ska byggas om för att öka säkerheten och framkomligheten är cirka en mil. Vägen är 13 meter bred till Edsgatan för att sedan smalna av till cirka åtta meters vägbredd längre norrut och etapp ett omfattar den södra delen.

– Trots att den inte behöver breddas blir den ändå den dyraste etappen och kostnadsberäknas till cirka 68 miljoner kronor.

– Orsaken är att det ska göras rätt många sidoåtgärder och att vi ska bygga en rondell i korsningen vid OK vid Höjdgatan i Karlstad och även en ny bytespunkt tillsammans med kommunen för bussar vid Mossgatan, säger Trafikverkets projektledare Per Persson.

Vägplanen för den här etappen ställs just nu ut på Stadshuset, Stadsbiblioteket och ICA Mossberg i Vallargärdet fram till den 4 maj och ett samrådsmöte hölls den 13 april.

– Det blir byggstart för den här delen under våren 2016 och byggtiden beräknas till ungefär 1,5 år. Hela sträckan kommer att byggas om till 2+1-väg med mitträcke. Då försvinner dagens fartkameror.

Oro för mer buller

Senare i vår ställs planen för den norra etappen ut som påbörjas under våren 2018 och i höstas hölls även ett samrådsmöte. Där berörs fler eftersom vägen ska breddas.

Från Lindrågen till fotbollsplanerna i Vallargärdet blir det 2+2-väg, medan det blir 1+1-väg genom Vallargärdet. Där ska det även byggas en vägport för gång- och cykeltrafikanter under vägen. Någon exakt kostnad för den etappen är ännu inte klar.

– Vi fick en del synpunkter på det och att hastigheten på hela avsnittet från Karlstad till Vallargärdet ska höjas till 100 kilometer i timmen. Det finns en oro för ökat buller, säger Per Persson.