2015-04-20 11:59

2015-04-20 12:17

Vindsbränder får ofta svåra konsekvenser

WEBB-TV

Brandingenjör Björn Johansson förklarar varför vindsbränder ofta får så allvarliga konsekvenser.