2015-04-17 11:05

2015-04-17 19:02

Riksrevisionen lägger ned

KARLSTAD: 16 anställda

(UPPDATERAD) Ännu en myndighet kan försvinna från Karlstad.
De 16 anställda vid Riksrevisionens lokalkontor i Karlstad fick på fredagsförmiddagen erbjudande om att flytta till lokalkontoret i Uppsala i stället.

Redan tidigare under veckan började ett rykte cirkulera om att Riksrevisionen skulle lämna Karlstad.

På fredagen åkte därför riksrevisor Claes Norgren, granskningchefen Pertti Nordman och presschefen Pernilla Eldblom till Karlstad för att informera de 16 anställda.

Mötet skulle egentligen ha hållits på måndag.

– Inga beslut är fattade, men det finns ett förslag som går ut på att alla medarbetare i Karlstad får möjlighet att flytta till kontoret i Uppsala, säger Claes Norgren.

300 anställda

Riksrevisionen har 300 anställda.

Huvudkontoret ligger i Stockholm men det finns tre lokalkontor: Uppsala, Jönköping och Karlstad. Kontoret i Karlstad har tidigare varit inriktat på granskning av myndigheter inom arbetsmarknads- och försvarssektorerna.

Att Karlstadskontoret föreslås läggas ned beror enligt Claes Norgren på att personalen här reser mycket i tjänsten, framför allt till Stockholm.

– Eftersom ett antal myndigheter i Karlstad har försvunnit.

Granskar myndigheter

Och för en myndighet som jobbar mest med att granska andra myndigheter är det förstås ett problem.

Claes Norgren vill inte säga när han fattar beslut om Karlstadskontorets framtid.

Riksrevisionen är ingen statlig myndighet utan lyder under Riksdagen och brukar kallas för ”riksdagens eget kontrollorgan”. Tidigare fanns det två parallella granskningsorgan, dels den statliga myndigheten Riksrevisionsverket och dels Riksdagens revisorer. För tolv år sedan slogs dessa ihop till Riksrevisionen med riksdagen som huvudman

Starkt mandat

Myndigheten har, enligt sin egen hemsida ”ett starkt mandat att granska statliga myndigheter och verksamheter. Vi kontrollerar om de följer direktiv, regler och föreskrifter och om de når sina mål, det vill säga att regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Om vi finner brister rapporterar vi om dem och ger rekommendationer för att förbättra effektiviteten.”

En av de många granskningar Riksrevisionen har gjort gällde kostnaderna för Konsumentverkets flytt från Stockholm till Karlstad för några år sedan.

Prislappen stannade på 1,1 miljoner kronor per arbetstillfälle.

Redan tidigare under veckan började ett rykte cirkulera om att Riksrevisionen skulle lämna Karlstad.

På fredagen åkte därför riksrevisor Claes Norgren, granskningchefen Pertti Nordman och presschefen Pernilla Eldblom till Karlstad för att informera de 16 anställda.

Mötet skulle egentligen ha hållits på måndag.

– Inga beslut är fattade, men det finns ett förslag som går ut på att alla medarbetare i Karlstad får möjlighet att flytta till kontoret i Uppsala, säger Claes Norgren.

300 anställda

Riksrevisionen har 300 anställda.

Huvudkontoret ligger i Stockholm men det finns tre lokalkontor: Uppsala, Jönköping och Karlstad. Kontoret i Karlstad har tidigare varit inriktat på granskning av myndigheter inom arbetsmarknads- och försvarssektorerna.

Att Karlstadskontoret föreslås läggas ned beror enligt Claes Norgren på att personalen här reser mycket i tjänsten, framför allt till Stockholm.

– Eftersom ett antal myndigheter i Karlstad har försvunnit.

Granskar myndigheter

Och för en myndighet som jobbar mest med att granska andra myndigheter är det förstås ett problem.

Claes Norgren vill inte säga när han fattar beslut om Karlstadskontorets framtid.

Riksrevisionen är ingen statlig myndighet utan lyder under Riksdagen och brukar kallas för ”riksdagens eget kontrollorgan”. Tidigare fanns det två parallella granskningsorgan, dels den statliga myndigheten Riksrevisionsverket och dels Riksdagens revisorer. För tolv år sedan slogs dessa ihop till Riksrevisionen med riksdagen som huvudman

Starkt mandat

Myndigheten har, enligt sin egen hemsida ”ett starkt mandat att granska statliga myndigheter och verksamheter. Vi kontrollerar om de följer direktiv, regler och föreskrifter och om de når sina mål, det vill säga att regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Om vi finner brister rapporterar vi om dem och ger rekommendationer för att förbättra effektiviteten.”

En av de många granskningar Riksrevisionen har gjort gällde kostnaderna för Konsumentverkets flytt från Stockholm till Karlstad för några år sedan.

Prislappen stannade på 1,1 miljoner kronor per arbetstillfälle.