2015-04-14 13:33

2015-04-14 13:34

Vill starta nya utbildningar

KARLSTAD: Kan ge totalt 630 gymnasieplatser

Karlstad kan få ett antal nya gymnasieutbildningar från och med läsåret 2016/2017. Det är Hermods gymnasium och Thoréngruppen som tillsammans vill starta totalt 210 utbildningsplatser per år.

Många nya privata utbildningar har startats på senare i tid i Karlstad. Efter en liten nedgång verkar intresset ha ökat igen.

Nu ansöker nämligen både Hermods gymnasium och Thoréngruppen om att få dra i gång nya gymnasieutbildningar. Hermods vill starta upp naturvetenskap-, samhälls- och ekonomiprogram. Totalt innebär det 150 platser per årskurs, totalt 450 utbildningsplatser.

Thoréngruppen planerar för utbildningar för ett yrkesgymnasium med profilen gymnasial lärlingsutbildning. Det handlar om totalt elva program med sammanlagt 60 platser per årskurs, totalt 180 utbildningsplatser.

Gymnasienämnden är positiv till ökad konkurrens mellan skolorna, men menar det finns en risk för överetablering. Skolinspektionen ska avgöra om de nya utbildningarna får tillstånd.

Många nya privata utbildningar har startats på senare i tid i Karlstad. Efter en liten nedgång verkar intresset ha ökat igen.

Nu ansöker nämligen både Hermods gymnasium och Thoréngruppen om att få dra i gång nya gymnasieutbildningar. Hermods vill starta upp naturvetenskap-, samhälls- och ekonomiprogram. Totalt innebär det 150 platser per årskurs, totalt 450 utbildningsplatser.

Thoréngruppen planerar för utbildningar för ett yrkesgymnasium med profilen gymnasial lärlingsutbildning. Det handlar om totalt elva program med sammanlagt 60 platser per årskurs, totalt 180 utbildningsplatser.

Gymnasienämnden är positiv till ökad konkurrens mellan skolorna, men menar det finns en risk för överetablering. Skolinspektionen ska avgöra om de nya utbildningarna får tillstånd.