2015-04-14 06:00

2015-04-14 06:00

Lidl stängslar och städar

KARLSTAD: Tältlägret ska rivas och romerna får flytta

Det har blivit en lägerplats för romer på Lidls tomma tomt på Orrholmen i Karlstad. Efter klagomål från allmänheten har Lidl nu satt upp ett staket och romerna flyttas därifrån.

Tre husvagnar, sju små tält, några cyklar och bilar står på tomten i hörnet Sjömansgatan/Orrholmsgatan på andra sidan vägen från Stadsträdgården i Karlstad. Bland stora mängder skräp, matrester, skor, brödbitar, grillar, filtar och en gitarr har ett 20-tal romer slagit läger både på grusplanen och i dungen.

Tomten ägs sedan 2006 av livsmedelskedjan Lidl som, fortfarande efter nio år, inte lyckats komma överens med Karlstads kommun om hur den butik Lidl vill bygga ska utformas. Under tiden har tomten tagits över av både slyträd och hemlösa tiggande romer.

Vill bygga

– Vi vill börja bygga på tomten och stängslar nu in för att kunna röja bort sly och göra i ordning den, säger Caroline Forsshell, kommunikationschef på Lidl.

Men det är klagomål som ligger bakom stängslet.

– Vi har fått in en mängd klagomål från Karlstadsbor om att området blivit en sanitär olägenhet och det vill vi inte ha på vår mark. Därför kommer romerna att avhysas från platsen och husvagnar och tält forslas bort.

Och hur nära är ni en byggstart?

– Vi har diskussioner med kommunen men de vill inte ha det vi kallar en standardbutik på området så vi tittar fortfarande på alternativ. Jag har ingen tidsplan men det kommer inte att dröja nio år till, säger Caroline Forsshell.

Fler och fler romer samlas kring husvagnarna samtidigt som staketet monteras upp runt om dem.

– I fredags fick vi fyra dagar på oss att flytta härifrån men vi vet inte var vi ska ta vägen. Vi har fått förslag om att bo på Skutbergets camping med det kostar pengar och det har vi inga, säger en av dem.

Mellan stolarna

Polisen har inte fått in någon anmälan om camping på Lidltomten.

– Det blir polisiärt först efter beslut från annan myndighet, kronofogden eller kommunen, då vi agerar handräckande, säger polisens pressinformatör Tommy Lindh.

Han menar att ärenden av den här typen ofta hamnar mellan stolarna polisiärt.

– För att det ska rubriceras som olaga intrång krävs att området är inhägnat. För att det ska vara egenmäktigt förfarande krävs att man hindrar någon från att nyttja något. Är det inte någon som nyttjar marken faller det, säger Tommy Lindh.

Tre husvagnar, sju små tält, några cyklar och bilar står på tomten i hörnet Sjömansgatan/Orrholmsgatan på andra sidan vägen från Stadsträdgården i Karlstad. Bland stora mängder skräp, matrester, skor, brödbitar, grillar, filtar och en gitarr har ett 20-tal romer slagit läger både på grusplanen och i dungen.

Tomten ägs sedan 2006 av livsmedelskedjan Lidl som, fortfarande efter nio år, inte lyckats komma överens med Karlstads kommun om hur den butik Lidl vill bygga ska utformas. Under tiden har tomten tagits över av både slyträd och hemlösa tiggande romer.

Vill bygga

– Vi vill börja bygga på tomten och stängslar nu in för att kunna röja bort sly och göra i ordning den, säger Caroline Forsshell, kommunikationschef på Lidl.

Men det är klagomål som ligger bakom stängslet.

– Vi har fått in en mängd klagomål från Karlstadsbor om att området blivit en sanitär olägenhet och det vill vi inte ha på vår mark. Därför kommer romerna att avhysas från platsen och husvagnar och tält forslas bort.

Och hur nära är ni en byggstart?

– Vi har diskussioner med kommunen men de vill inte ha det vi kallar en standardbutik på området så vi tittar fortfarande på alternativ. Jag har ingen tidsplan men det kommer inte att dröja nio år till, säger Caroline Forsshell.

Fler och fler romer samlas kring husvagnarna samtidigt som staketet monteras upp runt om dem.

– I fredags fick vi fyra dagar på oss att flytta härifrån men vi vet inte var vi ska ta vägen. Vi har fått förslag om att bo på Skutbergets camping med det kostar pengar och det har vi inga, säger en av dem.

Mellan stolarna

Polisen har inte fått in någon anmälan om camping på Lidltomten.

– Det blir polisiärt först efter beslut från annan myndighet, kronofogden eller kommunen, då vi agerar handräckande, säger polisens pressinformatör Tommy Lindh.

Han menar att ärenden av den här typen ofta hamnar mellan stolarna polisiärt.

– För att det ska rubriceras som olaga intrång krävs att området är inhägnat. För att det ska vara egenmäktigt förfarande krävs att man hindrar någon från att nyttja något. Är det inte någon som nyttjar marken faller det, säger Tommy Lindh.