2015-04-09 11:10

2015-06-26 09:07

Så finansieras Ostindiefararens besök

KARLSTAD

Den 14–17 juli kommer Ostindiefararen Götheborg till Karlstad och Wermlandskajen som en del av fartygets turné på Vänern.

Svenska Ostindiska Companiet vill ha 100 000 kronor för besöket och nu har kommunledningsutskottet beslutat att pengarna ska tas från kommunstyrelsens utvecklingsanslag.

Kommundirektören får dessutom i uppdrag att teckna särskilda underavtal med lokala hamnsponsorer. En återredovisning av arrangemanget ska ske till kommunledningsutskottet i augusti.

Svenska Ostindiska Companiet vill ha 100 000 kronor för besöket och nu har kommunledningsutskottet beslutat att pengarna ska tas från kommunstyrelsens utvecklingsanslag.

Kommundirektören får dessutom i uppdrag att teckna särskilda underavtal med lokala hamnsponsorer. En återredovisning av arrangemanget ska ske till kommunledningsutskottet i augusti.