2015-04-09 22:07

2015-04-09 22:07

Nätverkar mot dödsstraff

KARLSTAD: "Det handlar om mänskliga rättigheter"

Karlstads universitet har gått med i ett nätverk för lärosäten som ställer sig bakom kampen mot dödsstraff.

– Såvitt vi vet är vi först i Sverige, säger rektor Åsa Bergenheim.

Nätverket Universitet mot dödsstraff startades i Oslo 2013. Alla norska universitet är med och nu hakar Karlstad på.

– Vi som universitet bör stå upp för mänskliga rättigheter, säger rektor Åsa Bergenheim.

– Sverige har varit mot dödsstraff i väldigt många år. För oss är det en självklarhet att vi som universitet också står upp för det.

Kanske konferens

Enligt Åsa Bergenheim har Lunds universitet valt att inte gå med i nätverket.

– De vill inte ta politisk ställning. Vi menar däremot att det här inte handlar om något annat än en kamp för mänskliga rättigheter.

Hur kommer ert ställningstagande att märkas?

– Vi kommer att diskutera och debattera den här frågan mer. Vårt namn kommer att nämnas och finnas med som ett stöd för nätverket när man arbetar internationellt mot dödsstraff.

Inga aktiviteter är planerade i dagsläget.

– Men jag tycker att det vore väldigt intressant att arrangera en konferens kring den här frågan.

Vad kan Karlstads universitet bidra med?

– Vi kan bidra med vårt namn och ställningstagande och haka på de universitet runt om i världen som tydligt ställer sig mot dödsstraff. Både universitet i länder som har dödsstraff och universitet i länder som inte har det. Vi har ett ansvar att ta upp frågan.

Kina har ju dödsstraff. Hur påverkar det här Konfuciusinstitutet?

– Vi har redan planerat att avveckla Konfuciusinstitutet, det har inte med det här att göra. Däremot vill vi stärka samarbetet med de universitet i Kina som vi har kontakt med.

Nätverket Universitet mot dödsstraff startades i Oslo 2013. Alla norska universitet är med och nu hakar Karlstad på.

– Vi som universitet bör stå upp för mänskliga rättigheter, säger rektor Åsa Bergenheim.

– Sverige har varit mot dödsstraff i väldigt många år. För oss är det en självklarhet att vi som universitet också står upp för det.

Kanske konferens

Enligt Åsa Bergenheim har Lunds universitet valt att inte gå med i nätverket.

– De vill inte ta politisk ställning. Vi menar däremot att det här inte handlar om något annat än en kamp för mänskliga rättigheter.

Hur kommer ert ställningstagande att märkas?

– Vi kommer att diskutera och debattera den här frågan mer. Vårt namn kommer att nämnas och finnas med som ett stöd för nätverket när man arbetar internationellt mot dödsstraff.

Inga aktiviteter är planerade i dagsläget.

– Men jag tycker att det vore väldigt intressant att arrangera en konferens kring den här frågan.

Vad kan Karlstads universitet bidra med?

– Vi kan bidra med vårt namn och ställningstagande och haka på de universitet runt om i världen som tydligt ställer sig mot dödsstraff. Både universitet i länder som har dödsstraff och universitet i länder som inte har det. Vi har ett ansvar att ta upp frågan.

Kina har ju dödsstraff. Hur påverkar det här Konfuciusinstitutet?

– Vi har redan planerat att avveckla Konfuciusinstitutet, det har inte med det här att göra. Däremot vill vi stärka samarbetet med de universitet i Kina som vi har kontakt med.