2015-04-09 06:00

2015-04-09 13:38

IT-enhet i blåsväder igen

KARLSTAD: Inköp har inte upphandlats på rätt sätt

NWT avslöjade att flera fel begicks när kommunens IT-enhet åkte till Microsoft i USA. Nu är samma enhet i blåsväder igen. Stora inköp har gjorts – utan att de upphandlats på rätt sätt.

För fem år sedan skrev kommunens IT-chef Inge Hansson ett avtal med IT-bolaget Abou.

Abou skulle leverera en plattform för så kallade e-tjänster till Karlstads kommun och kostnaden var i det läget inte större än att det bara gjordes en förenklad upphandling. Kommunen frågade tre bolag om de ville lämna ett anbud.

Så långt var ingenting konstigt.

Men projektet svällde.

Snart skulle alla kommuner i länet ta del av e-tjänsterna.

Karlstads kommun blev nav i arbetet och inköpen från Abou bara fortsatte.

Fortfarande fanns ingen fullständig upphandling – trots att den sammanlagda kostnaden nu var betydligt högre.

Bröt mot regler

Nu konstaterar kommunens jurister att den förenklade upphandlingen från 2010 inte räcker. Det borde ha skett en fullständig upphandling.

I klartext har det här gjort att andra företag inte haft den chans att komma med anbud som de borde ha haft.

– När vi bestämde oss för att alla kommuner skulle nyttja e-tjänsteplattformen som Karlstads kommun har så gjorde vi bara ett utökat avtal på det, säger Inge Hansson.

– Vi borde ha tänkt på att volymen på avtalet, pengarna, blir mycket mer. Och då stämde det inte med den volym vi sagt i upphandlingen.

– Vi borde ha gjort en ny upphandling 2013.

Det handlar om stora inköp som gjorts utan rätt upphandling.

– Jag skulle tro att det är någonstans runt fem miljoner i alla fall, säger Inge Hansson.

Ny upphandling

Nu har kommunen sagt upp avtalet med Abou och en ny upphandling ska göras.

Ulf Nyqvist är kommundirektör i Karlstads kommun.

Är det inte allvarligt att kommunen inte upphandlar på rätt sätt?

– Det är klart att vi ska följa lagstiftningen. Det är det vi gör nu. I och med att man har upptäckt att det gått över de belopp det varit frågan om så har man sagt upp avtalet och vi går ut med en ny upphandling, säger Ulf Nyqvist.

NWT har granskat IT-enheten tidigare och hittat felaktigheter. Vad säger du om att man gör en sådan här miss?

– Vi går igenom alla avtal i kommunen. Vi har ett särskilt uppdrag att titta på IT-enheten med reglementen och delegeringsordningar. Där pågår ett arbete och en del fel har begåtts och vi måste skärpa de rutinerna.

För fem år sedan skrev kommunens IT-chef Inge Hansson ett avtal med IT-bolaget Abou.

Abou skulle leverera en plattform för så kallade e-tjänster till Karlstads kommun och kostnaden var i det läget inte större än att det bara gjordes en förenklad upphandling. Kommunen frågade tre bolag om de ville lämna ett anbud.

Så långt var ingenting konstigt.

Men projektet svällde.

Snart skulle alla kommuner i länet ta del av e-tjänsterna.

Karlstads kommun blev nav i arbetet och inköpen från Abou bara fortsatte.

Fortfarande fanns ingen fullständig upphandling – trots att den sammanlagda kostnaden nu var betydligt högre.

Bröt mot regler

Nu konstaterar kommunens jurister att den förenklade upphandlingen från 2010 inte räcker. Det borde ha skett en fullständig upphandling.

I klartext har det här gjort att andra företag inte haft den chans att komma med anbud som de borde ha haft.

– När vi bestämde oss för att alla kommuner skulle nyttja e-tjänsteplattformen som Karlstads kommun har så gjorde vi bara ett utökat avtal på det, säger Inge Hansson.

– Vi borde ha tänkt på att volymen på avtalet, pengarna, blir mycket mer. Och då stämde det inte med den volym vi sagt i upphandlingen.

– Vi borde ha gjort en ny upphandling 2013.

Det handlar om stora inköp som gjorts utan rätt upphandling.

– Jag skulle tro att det är någonstans runt fem miljoner i alla fall, säger Inge Hansson.

Ny upphandling

Nu har kommunen sagt upp avtalet med Abou och en ny upphandling ska göras.

Ulf Nyqvist är kommundirektör i Karlstads kommun.

Är det inte allvarligt att kommunen inte upphandlar på rätt sätt?

– Det är klart att vi ska följa lagstiftningen. Det är det vi gör nu. I och med att man har upptäckt att det gått över de belopp det varit frågan om så har man sagt upp avtalet och vi går ut med en ny upphandling, säger Ulf Nyqvist.

NWT har granskat IT-enheten tidigare och hittat felaktigheter. Vad säger du om att man gör en sådan här miss?

– Vi går igenom alla avtal i kommunen. Vi har ett särskilt uppdrag att titta på IT-enheten med reglementen och delegeringsordningar. Där pågår ett arbete och en del fel har begåtts och vi måste skärpa de rutinerna.