2015-04-09 12:25

2015-04-09 12:26

Inga åtgärder mot bup

KARLSTAD

Skyddsombuden vid barn- och ungdomspsykiatrin, bup, vände sig i somras till Arbetsmiljöverket och krävde åtgärder angående arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion och konstaterade bland annat att det länge funnits stora problem med ledning och styrning samt hög arbetsbelastning.

I februari lämnade landstinget in en handlingsplan för att komma till rätta med problemen. Arbetsmiljöverket tycker att de räcker och vidtar inga åtgärder.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion och konstaterade bland annat att det länge funnits stora problem med ledning och styrning samt hög arbetsbelastning.

I februari lämnade landstinget in en handlingsplan för att komma till rätta med problemen. Arbetsmiljöverket tycker att de räcker och vidtar inga åtgärder.