2015-04-09 21:24

2015-04-09 21:24

"Bättre att vi är tydliga"

KARLSTAD: Enighet om att stadsbyggnadsnämnden tidigt bör säga vad man tycker om byggprojekten

Beslutet att bara tillåta ett omkring fem våningar högt hus i stället för ett höghus med 16 våningar på Sundsta får kritik.
– En väldigt tydlig politisk kompromiss. Läget var jättebra för ett höghus och politikerna har ett ansvar för stans utveckling, säger Håkan Holm Alteblad (S).

NWT berättade i onsdagstidningen att stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att inte tillåta det av grannarna hårt kritiserade projektet med ett 16-vånings- och ett elvavåningshus vid Brogatan intill Klarälven.

Det var majoriteten som enigt sade nej till Karlstadhus planerade projekt. Ett felaktigt beslut anser stadsbyggnadsnämndens förste vice ordförande Håkan Holm Alteblad.

– Utgångsläget var 16 våningar och man slutar på fem våningar. Det är en väldigt tydlig politisk kompromiss som jag inte är nöjd med.

– Ett par hundra personer ville bo i de här lägenheterna och samtidigt var läget jättebra för ett höghus i och med att all infrastruktur redan var på plats och det fanns inte heller några grönytor att ta hänsyn till, säger han.

”Konstiga signaler”

Håkan Holm Alteblad har samtidigt förståelse för protesterna mot bygget, men anser att politikerna har andra överväganden som de måste göra.

– De har ett ansvar för stans utveckling. Det är andra gången på kort tid som stadsbyggnadsnämnden i ett mycket sent skede gör en kovändning kring ett viktigt bostadsprojekt och det skapar konstiga signaler gentemot byggbolagen.

– Varför då gå vidare redan från början med den här typen av projekt om de senare inte anses som realistiska, säger Håkan Holm Alteblad.

Karlstadhus vd Janne Gustafsson riktar naturligt nog också kritik mot majoritetens beslut.

– Med tanke på att vi har hållit på med projektet i 1,5 år och lagt ner flera miljoner och har fler väldigt många som vill bo i husen känns det mycket märkligt att vi plötsligt bara får bygga fem våningar. Men vi ger inte upp och tänker ändå bebygga den här tomten. Läget är för bra för att inte göra det.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD) tar inte hårt på Håkan Holm Alteblads kritik.

”Vill svartmåla”

– Han vill bara svartmåla oss. Vårt beslut ska inte ses som någon ny policy för höghusbyggande i Karlstad. Det här var helt enkelt en för utmanande plats att bygga på där de synpunkter som kommit in är relevanta. Vi tror inte heller att vi fått igenom projektet i högre instanser. Visst ska vi tillåta höghus på de platser och miljöer där inte ingreppen är för stora.

– Samtidigt har jag förståelse för fastighetsbolagens kritik. Det är bättre att vi är tydliga från början när det gäller nya byggprojekt och talar om att det här läget inte är lämpligt för till exempel höghus. Då slipper vi dagens kritik att ett detaljplanearbete som har pågått så länge ändå får nej i slutändan.

NWT berättade i onsdagstidningen att stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att inte tillåta det av grannarna hårt kritiserade projektet med ett 16-vånings- och ett elvavåningshus vid Brogatan intill Klarälven.

Det var majoriteten som enigt sade nej till Karlstadhus planerade projekt. Ett felaktigt beslut anser stadsbyggnadsnämndens förste vice ordförande Håkan Holm Alteblad.

– Utgångsläget var 16 våningar och man slutar på fem våningar. Det är en väldigt tydlig politisk kompromiss som jag inte är nöjd med.

– Ett par hundra personer ville bo i de här lägenheterna och samtidigt var läget jättebra för ett höghus i och med att all infrastruktur redan var på plats och det fanns inte heller några grönytor att ta hänsyn till, säger han.

”Konstiga signaler”

Håkan Holm Alteblad har samtidigt förståelse för protesterna mot bygget, men anser att politikerna har andra överväganden som de måste göra.

– De har ett ansvar för stans utveckling. Det är andra gången på kort tid som stadsbyggnadsnämnden i ett mycket sent skede gör en kovändning kring ett viktigt bostadsprojekt och det skapar konstiga signaler gentemot byggbolagen.

– Varför då gå vidare redan från början med den här typen av projekt om de senare inte anses som realistiska, säger Håkan Holm Alteblad.

Karlstadhus vd Janne Gustafsson riktar naturligt nog också kritik mot majoritetens beslut.

– Med tanke på att vi har hållit på med projektet i 1,5 år och lagt ner flera miljoner och har fler väldigt många som vill bo i husen känns det mycket märkligt att vi plötsligt bara får bygga fem våningar. Men vi ger inte upp och tänker ändå bebygga den här tomten. Läget är för bra för att inte göra det.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD) tar inte hårt på Håkan Holm Alteblads kritik.

”Vill svartmåla”

– Han vill bara svartmåla oss. Vårt beslut ska inte ses som någon ny policy för höghusbyggande i Karlstad. Det här var helt enkelt en för utmanande plats att bygga på där de synpunkter som kommit in är relevanta. Vi tror inte heller att vi fått igenom projektet i högre instanser. Visst ska vi tillåta höghus på de platser och miljöer där inte ingreppen är för stora.

– Samtidigt har jag förståelse för fastighetsbolagens kritik. Det är bättre att vi är tydliga från början när det gäller nya byggprojekt och talar om att det här läget inte är lämpligt för till exempel höghus. Då slipper vi dagens kritik att ett detaljplanearbete som har pågått så länge ändå får nej i slutändan.