2015-04-09 14:22

2015-04-09 19:11

Almentorget på väg att bli klart

WEBB-TV

I vår ska Almentorget – den första delen i den nya Älvpromenaden – stå färdigt. Byggledare Gunnar Dahlgren berättar om projektet.