2015-04-08 06:00

2015-04-08 07:46

Nu avgörs ansvaret

KARLSTAD: Konsum Värmlands föreningsstämma efter fjolårets skandaler

Ansvar. I kväll avgörs det om den förra ledningen för Konsum Värmland beviljas ansvarsfrihet.
Och om Konsum tänker begära skadestånd av den sparkade vd:n Steve Fredriksson, ordförande Ingegärd Persson och förvaltningsrådets ordförande Gunnar Törnqvist.

Klockan sex på onsdag kväll samlas de 104 ombuden till föreningsstämman på Karlstad CCC. De ska ta de avgörande besluten om det förra, skandalomsusade verksamhetsåret.

Frågan är i första hand ansvarsfriheten.

– Vi avstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsen tidigare ordförande Ingegärd Persson ansvarsfrihet, skriver revisorerna.

Skilda uppfattningar

Hon och sparkade vd:n Steve Fredriksson har helt skilda uppfattningar om hur det gick till och vad som sades när vd fick en rejäl löneförhöjning. Och rätt att få lön för sin så kallade flextid under sin nästan årslånga sjukskrivning.

Men Ingegärd Persson kände till löneutbetalningarna. Hon såg inte till att de stoppades och därför är hon ansvarig för den skada som kan ha drabbat föreningen, resonerar revisorerna.

Revisorerna säger att de har uppgifter som visar att förvaltningsrådets ordförande Gunnar Törnqvist också visste att vd fick lön under sin sjukskrivning.

Det förnekar Gunnar Törnqvist.

Motstridiga uppgifter alltså, både vad gäller Gunnar Törnqvists och Steve Fredrikssons eventuella ansvar.

Ekonomisk skada

– Som gör att vi inte kan ta ställning till om vd och ordförande varit försumliga och orsakat föreningen ekonomisk skada, heter det i revisionsberättelsen.

Oavsett vad revisorerna anser är det upp till föreningsstämman att besluta om vilka som ska - eller inte ska - beviljas ansvarsfrihet.

Sedan ska ombuden besluta om man ska begära skadestånd av den eller de som inte får ansvarsfrihet

Munkavle

Stämman väntas också besluta om att utöka Konsum Värmlands styrelse från tre till fem ledamöter. Inget tyder på att någon av de som sitter i styrelsen i dag byts ut.

Ingegärd Persson och Steve Fredriksson kommer nog inte på stämman. Gunnar Törnqvist måste komma, även om han inte fortsätter som förvaltningsrådets ordförande.

De båda valberedningarna har fått munkavle. Ombuden får ta del av deras förslag först vid ankomsten till stämman som inte är offentlig.

Klockan sex på onsdag kväll samlas de 104 ombuden till föreningsstämman på Karlstad CCC. De ska ta de avgörande besluten om det förra, skandalomsusade verksamhetsåret.

Frågan är i första hand ansvarsfriheten.

– Vi avstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsen tidigare ordförande Ingegärd Persson ansvarsfrihet, skriver revisorerna.

Skilda uppfattningar

Hon och sparkade vd:n Steve Fredriksson har helt skilda uppfattningar om hur det gick till och vad som sades när vd fick en rejäl löneförhöjning. Och rätt att få lön för sin så kallade flextid under sin nästan årslånga sjukskrivning.

Men Ingegärd Persson kände till löneutbetalningarna. Hon såg inte till att de stoppades och därför är hon ansvarig för den skada som kan ha drabbat föreningen, resonerar revisorerna.

Revisorerna säger att de har uppgifter som visar att förvaltningsrådets ordförande Gunnar Törnqvist också visste att vd fick lön under sin sjukskrivning.

Det förnekar Gunnar Törnqvist.

Motstridiga uppgifter alltså, både vad gäller Gunnar Törnqvists och Steve Fredrikssons eventuella ansvar.

Ekonomisk skada

– Som gör att vi inte kan ta ställning till om vd och ordförande varit försumliga och orsakat föreningen ekonomisk skada, heter det i revisionsberättelsen.

Oavsett vad revisorerna anser är det upp till föreningsstämman att besluta om vilka som ska - eller inte ska - beviljas ansvarsfrihet.

Sedan ska ombuden besluta om man ska begära skadestånd av den eller de som inte får ansvarsfrihet

Munkavle

Stämman väntas också besluta om att utöka Konsum Värmlands styrelse från tre till fem ledamöter. Inget tyder på att någon av de som sitter i styrelsen i dag byts ut.

Ingegärd Persson och Steve Fredriksson kommer nog inte på stämman. Gunnar Törnqvist måste komma, även om han inte fortsätter som förvaltningsrådets ordförande.

De båda valberedningarna har fått munkavle. Ombuden får ta del av deras förslag först vid ankomsten till stämman som inte är offentlig.

Föreningsstämman

Består av 104 ombud som valts på butiksstämmorna på 49 olika platser runt om i Värmland. De ska ta beslut om årsredovisningen och revisionsberättelsen och ska avgöra frågan om ansvarsfrihet för både den gamla styrelsen och vd:n och den nya styrlsen och vd:n. Stämman ska också utse ledamöter och ordförande i förvaltningsrådet.