2015-04-08 06:00

2015-04-08 06:00

Karlstad toppar körförbudslista

TRAFIK: Kallelse till besiktning kom bort

En ny undersökning visar att Karlstads kommun, tillsammans med Halmstad, har flest fordon med körförbud.
– Det är allvarligt, det här måste fungera, säger Staffan Vendel, på Karlstad kommun.
Nu införs ett nytt kontrollsystem.

– Vi har haft som rutin att utgå ifrån de kallelser vi får från Besikta, berättar Staffan Vendel, enhetschef på serviceavdelningens transportservice på Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad kommun.

Kallelsen för de bilar som har slutsiffra 0 försvann.

– Jag kan inte säga var någonstans i kedjan den kom bort, säger Staffan Vendel.

Nytt kontrollsystem

Det innebar att kommunen 32 av kommunens fordon, varav 19 personbilar, kördes med körförbud.

Hur länge har de haft körförbud?

– Det skulle ha besiktigats i februari/mars. Något enstaka fordon kan ha haft körförbud längre, säger Staffan Vendel.

Hur upptäcktes att misstaget?

– Det var en man i verksamheten som upptäckte att han hade ett obesiktat fordon. Då gjorde vi en research om det gällde fler bilar och upptäckte det här med slutsiffran.

Efter missen har kommunen anslutit sig till ett nytt kontrollsystem.

– Nu följer vi upp vecka för vecka vilka bilar som ska besiktas och eventuella ombesiktningar, säger Staffan Vendel.

1 500 i böter

Undersökningen är gjord i mitten av mars av Ynnor, ett konsultföretag inriktat på tjänstebilsfrågor. Den visade att 237 av landets 290 kommuner hade fordon som belagts med körförbud, totalt 1060 fordon. Karlstad toppar listan, tillsammans med Halmstad som hade 33 fordon med körförbud.

Körförbud är ett brott som ger 1 500 kronor i böter vid en poliskontroll. Transportstyrelsen skickar besked om att ett fordon belagts med körförbud månaden efter att besiktningsperioden tagit slut.

Kan man lita på att man får en kallelse när det är dags för besiktning?

– Ja, det kan man absolut. Besikta skickar ut till alla som har fordon registrerade i våra områden, säger Mariette Lindsjö på Besikta.

Hon tror att största anledningen till att man missar sin besiktningstid är att man får inbjudan från många olika besiktare och att det därför tappas bort helt.

 

– Vi har haft som rutin att utgå ifrån de kallelser vi får från Besikta, berättar Staffan Vendel, enhetschef på serviceavdelningens transportservice på Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad kommun.

Kallelsen för de bilar som har slutsiffra 0 försvann.

– Jag kan inte säga var någonstans i kedjan den kom bort, säger Staffan Vendel.

Nytt kontrollsystem

Det innebar att kommunen 32 av kommunens fordon, varav 19 personbilar, kördes med körförbud.

Hur länge har de haft körförbud?

– Det skulle ha besiktigats i februari/mars. Något enstaka fordon kan ha haft körförbud längre, säger Staffan Vendel.

Hur upptäcktes att misstaget?

– Det var en man i verksamheten som upptäckte att han hade ett obesiktat fordon. Då gjorde vi en research om det gällde fler bilar och upptäckte det här med slutsiffran.

Efter missen har kommunen anslutit sig till ett nytt kontrollsystem.

– Nu följer vi upp vecka för vecka vilka bilar som ska besiktas och eventuella ombesiktningar, säger Staffan Vendel.

1 500 i böter

Undersökningen är gjord i mitten av mars av Ynnor, ett konsultföretag inriktat på tjänstebilsfrågor. Den visade att 237 av landets 290 kommuner hade fordon som belagts med körförbud, totalt 1060 fordon. Karlstad toppar listan, tillsammans med Halmstad som hade 33 fordon med körförbud.

Körförbud är ett brott som ger 1 500 kronor i böter vid en poliskontroll. Transportstyrelsen skickar besked om att ett fordon belagts med körförbud månaden efter att besiktningsperioden tagit slut.

Kan man lita på att man får en kallelse när det är dags för besiktning?

– Ja, det kan man absolut. Besikta skickar ut till alla som har fordon registrerade i våra områden, säger Mariette Lindsjö på Besikta.

Hon tror att största anledningen till att man missar sin besiktningstid är att man får inbjudan från många olika besiktare och att det därför tappas bort helt.

 

Körförbud

Om du inte besiktar ditt fordon får du körförbud. Det betyder att du bara får köra

kortaste vägen till en verkstad eller till besiktningen.

Du kan också få körförbud om ditt fordon är körodugligt när du är på besiktning.

Då får du inte köra ditt fordon från besiktningen.

Om polisen stannar dig vid en poliskontroll kan du få körförbud om ditt fordon är körodugligt.

Påföljden för att framföra ett fordon med körförbud är 1 500 kronor.

Källa: Transportstyrelsen

Reklamspärr

Reklamspärren är en notering i vägtrafikregistret som innebär att en fordonsägare aktivt begärt att Transportstyrelsen inte får sälja dennes fordonsuppgifter att användas i direktreklamsammanhang. Besiktningsföretagen på marknaden köper uppgifterna och utgår från dem när de skickar ut sina erbjudanden om besiktning. Det innebär således att den som har reklamspärr i registret inte får erbjudanden om besiktning. I mars 2015 hade 1166 personbilar reklamspärr.

Källa: Transportstyrelsen