2015-04-08 16:03

2015-04-08 16:03

Flest dör där det brinner sällan

KARLSTADS UNIVERSITET: Brandvarnare löser inte allt

Äldre och låginkomsttagare omkommer oftare i brand trots att det brinner mer sällan hos dem. Hos högutbildade brinner det oftare men konsekvenserna blir inte lika allvarliga. Ny studie gav tankeväckande resultat.

I Sverige omkommer varje år cirka 100 personer i bränder.

– I snitt har den siffran varit densamma sedan 15–20 år tillbaka. Vi ville ta reda hos vem det brinner mest, säger Finn Nilson, universitetslektor i riskhantering vid Centrum för personsäkerhet på Karlstads universitet.

Det visade sig att de grupper där risken var störst att dö i brand – äldre, ensamboende män och låginkomsttagare – inte var samma grupper som där det mest frekvent utbröt bränder.

– Det mest förvånande var att det var hos högutbildade det brann oftast, trots att det är de som tillbringar minst tid hemma, säger Finn Nilson.

Studien ger i sig inga svar på varför det ser ut så här.

– Vi spekulerar i att det handlar om olika typer av bränder. Det kan vara så att högutbildade kanske tänder mer levande ljus och att man klarar av att hantera mindre bränder som uppstår, säger Finn Nilson.

Rökning är en stor faktor bakom dödsfall i samband med brand.

– Där finns en socio-ekonomisk faktor, säger Finn Nilson.

En konsekvens blir att det finns anledning att se över det förebyggande brandskyddet.

– Enbart fler brandvarnare kommer inte att få ner antalet dödsfall, säger Finn Nilsson.

Nu vill man ta ett steg till.

– Vi ska intervjua överlevare och ta reda på varför vissa klarar sig.

Finn Nilson har gjort studien tillsammans med kollegorna Anders Jonsson och Carl Bonander. Som underlag har man haft en enkätundersökning gjord av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som gått ut till 20 000 personer.

I Sverige omkommer varje år cirka 100 personer i bränder.

– I snitt har den siffran varit densamma sedan 15–20 år tillbaka. Vi ville ta reda hos vem det brinner mest, säger Finn Nilson, universitetslektor i riskhantering vid Centrum för personsäkerhet på Karlstads universitet.

Det visade sig att de grupper där risken var störst att dö i brand – äldre, ensamboende män och låginkomsttagare – inte var samma grupper som där det mest frekvent utbröt bränder.

– Det mest förvånande var att det var hos högutbildade det brann oftast, trots att det är de som tillbringar minst tid hemma, säger Finn Nilson.

Studien ger i sig inga svar på varför det ser ut så här.

– Vi spekulerar i att det handlar om olika typer av bränder. Det kan vara så att högutbildade kanske tänder mer levande ljus och att man klarar av att hantera mindre bränder som uppstår, säger Finn Nilson.

Rökning är en stor faktor bakom dödsfall i samband med brand.

– Där finns en socio-ekonomisk faktor, säger Finn Nilson.

En konsekvens blir att det finns anledning att se över det förebyggande brandskyddet.

– Enbart fler brandvarnare kommer inte att få ner antalet dödsfall, säger Finn Nilsson.

Nu vill man ta ett steg till.

– Vi ska intervjua överlevare och ta reda på varför vissa klarar sig.

Finn Nilson har gjort studien tillsammans med kollegorna Anders Jonsson och Carl Bonander. Som underlag har man haft en enkätundersökning gjord av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som gått ut till 20 000 personer.

Hos vem brinner det?

Risken att omkomma i bränder är störst bland äldre, män, funktionshindrade och låginkomsttagare.

Risken för bränder är störst hos högutbildade, familjer med barn mellan 6 och 12 år och hos personer födda utanför Norden.

Risken för bränder är lägre hos äldre och hos de som bor i hyresrätt.

Källa: Centrum för personsäkerhet, Karlstads universitet