2015-04-07 19:27

2015-04-07 19:30

Polischef får kritik för mejl

JK uppmanar polisen att välja sina ord bättre

Polismyndigheten i Värmland får kritik av JK för en formulering i ett mail som skulle kunna tolkas som en inskränkning av de anställdas yttrandefrihet.

I juni 2014 skrev Aftonbladet om ”Polisens hemliga kupp”. I ett inlägg på Facebook uppmanades poliser att visa sitt missnöje mot löneavtalet genom att inleda varje pass med att köra i kolonn till en central plats och stå kvar där i väntan på uppdrag.

Med anledning av detta, och en skrivelse från Rikspolisstyrelsen i ärendet, skrev Värmlandspolisens dåvarande stabschef Roy van Dalen ett mail till cheferna inom polismyndigheten där han bland annat uppmanade dem att dokumentera och rapportera missnöjesyttringar.

I en anonym anmälan till Justitiekanslern hävdas att skrivelsen är en kränkning av arbetstagarnas grundlagsskyddade yttrandefrihet.

Såväl Polismyndigheten som Rikspolisstyrelsen hävdar i yttranden att avsikten inte var att kränka yttrandefriheten eller registrera åsikter, utan att uppmärksamma cheferna på eventuella otillåtna stridåtgärder.

Justitiekanslern ifrågasätter inte detta men fastslår ändå att formuleringen var olämplig, och inpräntar vikten av att offentliga arbetsgivare väljer sina ord så att anställda inte får uppfattningen att de inte kan ge uttryck för sina åsikter.

I juni 2014 skrev Aftonbladet om ”Polisens hemliga kupp”. I ett inlägg på Facebook uppmanades poliser att visa sitt missnöje mot löneavtalet genom att inleda varje pass med att köra i kolonn till en central plats och stå kvar där i väntan på uppdrag.

Med anledning av detta, och en skrivelse från Rikspolisstyrelsen i ärendet, skrev Värmlandspolisens dåvarande stabschef Roy van Dalen ett mail till cheferna inom polismyndigheten där han bland annat uppmanade dem att dokumentera och rapportera missnöjesyttringar.

I en anonym anmälan till Justitiekanslern hävdas att skrivelsen är en kränkning av arbetstagarnas grundlagsskyddade yttrandefrihet.

Såväl Polismyndigheten som Rikspolisstyrelsen hävdar i yttranden att avsikten inte var att kränka yttrandefriheten eller registrera åsikter, utan att uppmärksamma cheferna på eventuella otillåtna stridåtgärder.

Justitiekanslern ifrågasätter inte detta men fastslår ändå att formuleringen var olämplig, och inpräntar vikten av att offentliga arbetsgivare väljer sina ord så att anställda inte får uppfattningen att de inte kan ge uttryck för sina åsikter.