2015-04-04 06:00

2015-04-05 15:39

De överklagar bygglovet

KARLSTAD: Bostadsrättsförening kritisk till parkeringssituationen

Bostadsrättsföreningen Inre hamnen överklagar det bygglov som Klövern har fått för sitt nya kontorshus Skeppet i Inre hamn.
– Vi anser att de 157 p-platser som man får tillgång till är alldeles för få. Parkeringssituationen i området blir oacceptabel.

Det säger Inre hamnens tillförordnade ordförande Sten Åke Lindahl. Bostadsrättsföreningen har även tidigare varit kritisk till det planerade kontorshuset som bland annat även ska innehålla en restaurang och ett gym.

Då har man vänt sig mot att nybygget kommer att skymma utsikten mot vattnet för en del av de boende, att det lilla torget intill dem blir rumphugget samt byggnadens arkitektur.

– Vi har dock insett att det inte är någon idé att överklaga detta eftersom projektet följer detaljplanen. Men det menar vi inte att Klöverns planering av antalet p-platser för sitt område gör.

Saknar många platser

– Vi anser att de 157 p-platser som man får tillgång till är alldeles för få. Det saknas enligt vår bedömning cirka 150 platser med tanke på det behov som restaurangen och gymmet kommer att ha.

– Dessutom menar vi att en del av ytorna som bland annat anges som konferenscenter egentligen också är kontor vilket också ökar behovet, säger Sten Åke Lindahl.

Bostadsrättsföreningen Inre hamnen hoppas att länsstyrelsen håller med dem i sin kritik.

– Vi anser sammantaget att parkeringssituationen i området blir oacceptabel. Akuttransporter riskerar att inte ta sig fram och Klövern särbehandlas om de kan räkna in p-platser vid den gemensamma parkeringen. Det har inte skett vi med andra bygglov.

Klöverns plan är att huset ska stå klart vid årsskiftet 2016/2017.

Det säger Inre hamnens tillförordnade ordförande Sten Åke Lindahl. Bostadsrättsföreningen har även tidigare varit kritisk till det planerade kontorshuset som bland annat även ska innehålla en restaurang och ett gym.

Då har man vänt sig mot att nybygget kommer att skymma utsikten mot vattnet för en del av de boende, att det lilla torget intill dem blir rumphugget samt byggnadens arkitektur.

– Vi har dock insett att det inte är någon idé att överklaga detta eftersom projektet följer detaljplanen. Men det menar vi inte att Klöverns planering av antalet p-platser för sitt område gör.

Saknar många platser

– Vi anser att de 157 p-platser som man får tillgång till är alldeles för få. Det saknas enligt vår bedömning cirka 150 platser med tanke på det behov som restaurangen och gymmet kommer att ha.

– Dessutom menar vi att en del av ytorna som bland annat anges som konferenscenter egentligen också är kontor vilket också ökar behovet, säger Sten Åke Lindahl.

Bostadsrättsföreningen Inre hamnen hoppas att länsstyrelsen håller med dem i sin kritik.

– Vi anser sammantaget att parkeringssituationen i området blir oacceptabel. Akuttransporter riskerar att inte ta sig fram och Klövern särbehandlas om de kan räkna in p-platser vid den gemensamma parkeringen. Det har inte skett vi med andra bygglov.

Klöverns plan är att huset ska stå klart vid årsskiftet 2016/2017.