2015-03-30 17:56

2015-06-26 09:10

Ostindiefararen lägger till

KARLSTAD: Största segelfartyget på Vänern

– Folkfest!
Lovar kommunen när Ostindiefararen Götheborg kommer till Karlstad i sommar.

Under tre dagar, den 14 till 17 juli, får allmänheten chansen att både se på och gå ombord på det största segelfartyg som någonsin seglat på Vänern.

– Det ska bli spännande att få gå i Vänern, säger kapten Carsten Hedlund som i sommar byter från hästkraftsstinna isbrytaren Ymer i Bottenviken till segel på Europas tredje största insjö.

Den 58 meter långa och elva meter breda Ostindiefararen måste ta ner den 47 mer höga riggen för att ta sig upp i Vänern.

Sätta segel

Och man törs inte lova att man kommer att sätta segel under turen på Vänern och stoppen i Vänersborg, Kristinehamn, Lidköping, Karlstad och Åmål.

– Vädret kan man aldrig sia om, säger överstyrman August Jansson. Det är bara några timmars förflyttning mellan hamnarna. Och Ostindiefararen är ett långseglande fartyg. Det tar sin tid att sätta de 26 seglen när allt görs för hand.

Dessutom med en halverad bemanning jämfört med på originalen. De var många eftersom fartygen bara klarade tre, fyra seglatser.

– Vi är 80 man ombord, på den tiden var de 160. Vi bor trångt, man kan tänka sig hur de hade det. Å andra sidan var de tvungna att räkna med ett visst spill när folk dog i sjukdomar, av näringsbrist och i olyckor.

Folkfest

Att bygga ett så stort fartyg med dåtidens metoder och material och sedan segla henne kostar en hel del. Utan donationer och sponsorer skulle det inte gå.

Likt kända idrottsmän får de fem hamnkommunerna i Vänern betala appearance money, 300 000 kronor, för besöket. Entréavgifter från allmänheten är ett annat viktigt tillskott till skeppskassan.

Karlstads kommun planerar kringaktiveter och räknar med folkfest i Yttre hamn. Familjen Gunnel Carling är redan klara.

Under tre dagar, den 14 till 17 juli, får allmänheten chansen att både se på och gå ombord på det största segelfartyg som någonsin seglat på Vänern.

– Det ska bli spännande att få gå i Vänern, säger kapten Carsten Hedlund som i sommar byter från hästkraftsstinna isbrytaren Ymer i Bottenviken till segel på Europas tredje största insjö.

Den 58 meter långa och elva meter breda Ostindiefararen måste ta ner den 47 mer höga riggen för att ta sig upp i Vänern.

Sätta segel

Och man törs inte lova att man kommer att sätta segel under turen på Vänern och stoppen i Vänersborg, Kristinehamn, Lidköping, Karlstad och Åmål.

– Vädret kan man aldrig sia om, säger överstyrman August Jansson. Det är bara några timmars förflyttning mellan hamnarna. Och Ostindiefararen är ett långseglande fartyg. Det tar sin tid att sätta de 26 seglen när allt görs för hand.

Dessutom med en halverad bemanning jämfört med på originalen. De var många eftersom fartygen bara klarade tre, fyra seglatser.

– Vi är 80 man ombord, på den tiden var de 160. Vi bor trångt, man kan tänka sig hur de hade det. Å andra sidan var de tvungna att räkna med ett visst spill när folk dog i sjukdomar, av näringsbrist och i olyckor.

Folkfest

Att bygga ett så stort fartyg med dåtidens metoder och material och sedan segla henne kostar en hel del. Utan donationer och sponsorer skulle det inte gå.

Likt kända idrottsmän får de fem hamnkommunerna i Vänern betala appearance money, 300 000 kronor, för besöket. Entréavgifter från allmänheten är ett annat viktigt tillskott till skeppskassan.

Karlstads kommun planerar kringaktiveter och räknar med folkfest i Yttre hamn. Familjen Gunnel Carling är redan klara.

Ostindiefararna

Svenska Ostindiska Companiet var i olika konstellationer verksamt från 1731 till konkursen 1813. Gjorde 132 resor med 37 skepp som fraktade siden, te och porslin från Orienten till Sverige.

Källa: Ostindiefararen Götheborg