2015-03-27 07:37

2015-03-27 09:20

Signalfel försenade tågtrafiken

KARLSTAD

Det var på fredagsmorgonen helt stopp i tågtrafiken vid Flemingsberg, söder om Stockholm i båda riktningar.

Det påverkade fjärrtågstågtrafiken på sträckorna Stockholm C-Eskilstuna/Hallsberg/Karlstad/Göteborg/Malmö samt pendeltågstrafiken på sträckan Uppsala/Märsta-Södertälje centrum.

Orsaken var ett omfattande signalfel i Flemingsberg.

Vid 09.15 var felet åtgärdat och arbetet för att återställa trafiken är påbörjat.

Det påverkade fjärrtågstågtrafiken på sträckorna Stockholm C-Eskilstuna/Hallsberg/Karlstad/Göteborg/Malmö samt pendeltågstrafiken på sträckan Uppsala/Märsta-Södertälje centrum.

Orsaken var ett omfattande signalfel i Flemingsberg.

Vid 09.15 var felet åtgärdat och arbetet för att återställa trafiken är påbörjat.