2015-03-27 20:27

2015-03-27 20:28

Protester mot höghus

KARLSTAD: Närboende, museet och gillet är kritiska

Många protesterar mot Karlstadhus planerade 16-våningshus på Sundsta. Det är just den höga höjden som upprör de flesta.
– Jag är inte förvånad och visst kan man diskutera höjden, säger Karlstadhus vd Janne Gustafsson.

Det är både närboende och större aktörer som Värmlands museum och Carlstads-gillet som har åsikter om den planerade byggnaden i korsningen Brogatan/Bjurbäcksgatan.

Samrådstiden för att komma in med åsikter har gått ut och ett antal grannar vill inte se ett så högt hus intill sig. Man pekar även på problem med ökad trafik och skuggning av bostäder. Över 200 namnunderskrifter har kommit in.

Carlstads-gillet anser att miljön kring Brogatans möte med Sundstatjärn har ett stort kulturhistoriskt värde och uppvisar en väl sammanhållen stadsbild med typiskt funktionalistisk arkitektur. Både de och Karlstads museum tycker att ett 16-våningshus inte att det passar in i dagens stadsdel med högst trevåningsbyggnader.

– Jag är inte förvånad över att folk har åsikter om vårt projekt och vi insåg tidigt att det här är ett känsligt läge att bygga på. Jag gillar det fria ordet, men förstår inte att folk ska stoppa andra från att också få bo i ett bra läge, säger Janne Gustafsson.

Gjort solstudier

Han anser att Karlstadhus mycket noga har utrett konsekvenserna av höghuset, ett projekt som beräknas kosta cirka 200 miljoner kronor.

– Visst kan man diskutera höjden. 16 våningar är ju rejält högt, men vi har gjort omfattande solstudier för se på effekterna av skuggning, vi har gjort ljudmätningar för trafikbuller och har räknat på antalet p-platser och vi följer självfallet alla lagar.

– Samtidigt som det finns de som protesterar har vi väldigt många som vill bo i höghuset. Jag kan lätt ordna fram över 200 namn på personer som vill flytta dit, säger Janne Gustafsson.

Enligt stadsbyggnadsarkitekten Jonas Zetterberg läser kommunen nu igenom alla åsikter och försöker värdera konsekvenserna. Hur man kommer att gå vidare är inte klart.

Har det blivit lättare att få bygga höghus i Karlstad eftersom flera projekt har byggt eller är på gång?

– Nej, vi bedömer alla projekt från fall till fall. Ett höghus kan vara en markering av en plats, men det är viktigt att alltid värdera tomtens läge, säger han.

Det är både närboende och större aktörer som Värmlands museum och Carlstads-gillet som har åsikter om den planerade byggnaden i korsningen Brogatan/Bjurbäcksgatan.

Samrådstiden för att komma in med åsikter har gått ut och ett antal grannar vill inte se ett så högt hus intill sig. Man pekar även på problem med ökad trafik och skuggning av bostäder. Över 200 namnunderskrifter har kommit in.

Carlstads-gillet anser att miljön kring Brogatans möte med Sundstatjärn har ett stort kulturhistoriskt värde och uppvisar en väl sammanhållen stadsbild med typiskt funktionalistisk arkitektur. Både de och Karlstads museum tycker att ett 16-våningshus inte att det passar in i dagens stadsdel med högst trevåningsbyggnader.

– Jag är inte förvånad över att folk har åsikter om vårt projekt och vi insåg tidigt att det här är ett känsligt läge att bygga på. Jag gillar det fria ordet, men förstår inte att folk ska stoppa andra från att också få bo i ett bra läge, säger Janne Gustafsson.

Gjort solstudier

Han anser att Karlstadhus mycket noga har utrett konsekvenserna av höghuset, ett projekt som beräknas kosta cirka 200 miljoner kronor.

– Visst kan man diskutera höjden. 16 våningar är ju rejält högt, men vi har gjort omfattande solstudier för se på effekterna av skuggning, vi har gjort ljudmätningar för trafikbuller och har räknat på antalet p-platser och vi följer självfallet alla lagar.

– Samtidigt som det finns de som protesterar har vi väldigt många som vill bo i höghuset. Jag kan lätt ordna fram över 200 namn på personer som vill flytta dit, säger Janne Gustafsson.

Enligt stadsbyggnadsarkitekten Jonas Zetterberg läser kommunen nu igenom alla åsikter och försöker värdera konsekvenserna. Hur man kommer att gå vidare är inte klart.

Har det blivit lättare att få bygga höghus i Karlstad eftersom flera projekt har byggt eller är på gång?

– Nej, vi bedömer alla projekt från fall till fall. Ett höghus kan vara en markering av en plats, men det är viktigt att alltid värdera tomtens läge, säger han.