2015-03-27 14:03

2015-03-27 14:03

Konferens om extremism

KARLSTAD

Det finns för närvarnad inget behov av att inrätta en avhopparverksamhet i Värmland, visar en nyligen gjord studie som Karlstads universitet har gjort på uppdrag av Brottsförebyggande centrum och Brottsofferjouren i Värmland.

Däremot finns det luckor i kunskapen om extremistiska miljöer. Därför inbjuds nu intresserade till en konferens om våldsbejakande extremism på universitetet den 28 maj.

 

Däremot finns det luckor i kunskapen om extremistiska miljöer. Därför inbjuds nu intresserade till en konferens om våldsbejakande extremism på universitetet den 28 maj.