2015-03-27 21:50

2015-03-27 21:51

Kammarrätten prövar inte kommunalt stöd

KARLSTAD

Kammarrätten i Göteborg har beslutat att inte ta upp Karlstads kommuns stöd till Värmlands näringslivsutveckling, det bolag som bildades i samband med starten av flyglinjen till Frankfurt.

Bildandet innebar ett stöd som bröt mot EU-direktiven.

Detta konstaterade Förvaltningsrätten i en dom i december. Kommunen överklagade, men Kammarrätten ändrar inte det beslutet. Därmed har Karlstads kommun som gick in med 15 miljoner kronor i bolaget tre veckor på sig att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen som är den sista instansen.

 

Bildandet innebar ett stöd som bröt mot EU-direktiven.

Detta konstaterade Förvaltningsrätten i en dom i december. Kommunen överklagade, men Kammarrätten ändrar inte det beslutet. Därmed har Karlstads kommun som gick in med 15 miljoner kronor i bolaget tre veckor på sig att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen som är den sista instansen.