2015-03-27 17:42

2015-03-27 17:42

Först linjen ger de unga hjälp

KARLSTAD: Ny enhet för den som mår dåligt

För unga. På onsdag morgon klockan åtta öppnar Första linjen i Karlstad, nästan som en vårdcentral för unga med lätta eller måttliga psykiska problem. Äntligen får man kanske tillägga för verksamheten är efterlängtad och har varit planerad sedan länge.

Det är inte så ovanligt att ungdomar inte mår bra, åtminstone i perioder. De anses också bli allt fler för varje år. Fram till nu har det i Karlstadsregionen inte funnits någon vårdenhet särskilt inrättad för dessa behov.

– Tidigare har vi bara kunnat hänvisa ungdomarna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin med sina långa köer, säger Benny Pedersén som är kommunalråd (S) i Forshaga. Så vi ser verkligen fram emot att Första linjen nu öppnar.

Första linjen i Karlstad är ett samarbete mellan å ena sidan landstinget och å andra sidan Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads och Kils kommuner. Alla är med och betalar för de tio anställda och lokalen som finns längst upp i samma hus som Folktandvårdens Tingvallaklinik på Drottninggatan i centrala Karlstad.

– Hjälpbehoven kan vara olika, säger landstingsrådet Marianne Utterdahl (SIV). Men det är viktigt att det är enkelt att komma hit.

Snabba kontakter

Avdelningsschefen Karin Kilman betonar att det är tänkt att Första linjen inte ska hålla på med någon långvarig behandling.

– Det ska vara lätt att komma hit, säger hon. Man kan ringa på telefon 054-61 45 00 eller sms:a på 070-244 95 11. Eller också bara komma hit och knacka på.

– Kontakten ska vara snabb och kort. Behöver man mer kvalificerad psykiatrisk hjälp kan vi förmedla kontakt med sjukvården. Behöver man mer av hjälp i vardagen kanske det är kommunen med socialtjänst och skola som kan ta över.

Alla barn och ungdomar går i skolan. Det är ofta där som problemen först kommer upp till ytan, kanske i kontakt med skolhälsovård eller kurator. Det är bland annat därför som Första linjen kommit till som ett samarbete mellan landstinget och kommunerna.

Men det är också därför som man ha anställt en specialpedagog, Marie Fridlund, på Första linjen.

– Vi tror att många problem kan lösas just i skolan, berättar hon. Det kan handla om anpassningsågärder eller helt enkelt en dialog.

En liknande verksamhet, Visit, finns redan i Hagfors. På litet sikt ska motsvarande komma i gång även i andra delar av Värmland.

Det är inte så ovanligt att ungdomar inte mår bra, åtminstone i perioder. De anses också bli allt fler för varje år. Fram till nu har det i Karlstadsregionen inte funnits någon vårdenhet särskilt inrättad för dessa behov.

– Tidigare har vi bara kunnat hänvisa ungdomarna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin med sina långa köer, säger Benny Pedersén som är kommunalråd (S) i Forshaga. Så vi ser verkligen fram emot att Första linjen nu öppnar.

Första linjen i Karlstad är ett samarbete mellan å ena sidan landstinget och å andra sidan Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads och Kils kommuner. Alla är med och betalar för de tio anställda och lokalen som finns längst upp i samma hus som Folktandvårdens Tingvallaklinik på Drottninggatan i centrala Karlstad.

– Hjälpbehoven kan vara olika, säger landstingsrådet Marianne Utterdahl (SIV). Men det är viktigt att det är enkelt att komma hit.

Snabba kontakter

Avdelningsschefen Karin Kilman betonar att det är tänkt att Första linjen inte ska hålla på med någon långvarig behandling.

– Det ska vara lätt att komma hit, säger hon. Man kan ringa på telefon 054-61 45 00 eller sms:a på 070-244 95 11. Eller också bara komma hit och knacka på.

– Kontakten ska vara snabb och kort. Behöver man mer kvalificerad psykiatrisk hjälp kan vi förmedla kontakt med sjukvården. Behöver man mer av hjälp i vardagen kanske det är kommunen med socialtjänst och skola som kan ta över.

Alla barn och ungdomar går i skolan. Det är ofta där som problemen först kommer upp till ytan, kanske i kontakt med skolhälsovård eller kurator. Det är bland annat därför som Första linjen kommit till som ett samarbete mellan landstinget och kommunerna.

Men det är också därför som man ha anställt en specialpedagog, Marie Fridlund, på Första linjen.

– Vi tror att många problem kan lösas just i skolan, berättar hon. Det kan handla om anpassningsågärder eller helt enkelt en dialog.

En liknande verksamhet, Visit, finns redan i Hagfors. På litet sikt ska motsvarande komma i gång även i andra delar av Värmland.