2015-03-25 06:00

2015-03-25 06:00

Stänger Hagalundsvägen en vecka

KARLSTAD

Hagalundsvägen kommer att delvis hålla stängd förbi McDonalds på Våxnäs i Karlstad under perioden 30 mars till 7 april.

Anledningen är att en ny VA-ledning ska läggas under gatan. Det blir omkörning via Våxnäs industri- och handelsområde.

Anledningen är att en ny VA-ledning ska läggas under gatan. Det blir omkörning via Våxnäs industri- och handelsområde.