2015-03-25 06:00

2015-03-25 06:00

Kommuner gillar att gillas

Facebook viktig kanal för kommunerna att nå ut till medborgarna

Nästan alla Sveriges kommuner använder i dag Facebook som en viktig kanal för att nå ut och att interagera med medborgarna. Karlstad har en mycket populär Facebooksida.

– Kommunerna blir allt bättre på att kommunicera i sociala kanaler, säger Anders Carlsson på Kreafon, som nu har sammanställt en rapport över kommunernas Facebookanvändning.

Karlstad fortsätter att toppa listan över popularitet, mätt i antal gillare. 23 382 personer gillar Karlstads sida, men omräknat i förhållande till folkmängden hamnar Karlstad på 10:e plats, slaget av bland annat Storfors och Malung-Sälen, en bubblare som i år toppar den listan.

Mer aktiva

Användarna är också betydligt mer aktiva i år jämfört med förra mätningen, interaktionen i form av delningar och kommentarer har ökat med 63 procent. Bland topplaceringarna på listan över engagemang efter invånarantal hamnar Storfors på sjätte och Hammarö på sjunde plats.

Medborgardialog var tidigare den främsta orsaken för kommunerna att ha en övergripande Facebooksida. Nu anger de flesta nyhets- och informationsspridning som den främsta nyttan.

Facebook styr

Anders Carlsson tycker det är en intressant utveckling, särskilt med tanke på att Facebook minskar räckvidden allt mer för sidorna.

– Många känner inte till det, men du som gillar en sida på Facebook får bara se ett urval av sidans inlägg. Vad du får se och inte se bestäms av Facebooks algoritmer. Man kan säga att Facebook gör en slags automatisk nyhetsvärdering som annars är ett journalistiskt hantverk.

– Kommunerna blir allt bättre på att kommunicera i sociala kanaler, säger Anders Carlsson på Kreafon, som nu har sammanställt en rapport över kommunernas Facebookanvändning.

Karlstad fortsätter att toppa listan över popularitet, mätt i antal gillare. 23 382 personer gillar Karlstads sida, men omräknat i förhållande till folkmängden hamnar Karlstad på 10:e plats, slaget av bland annat Storfors och Malung-Sälen, en bubblare som i år toppar den listan.

Mer aktiva

Användarna är också betydligt mer aktiva i år jämfört med förra mätningen, interaktionen i form av delningar och kommentarer har ökat med 63 procent. Bland topplaceringarna på listan över engagemang efter invånarantal hamnar Storfors på sjätte och Hammarö på sjunde plats.

Medborgardialog var tidigare den främsta orsaken för kommunerna att ha en övergripande Facebooksida. Nu anger de flesta nyhets- och informationsspridning som den främsta nyttan.

Facebook styr

Anders Carlsson tycker det är en intressant utveckling, särskilt med tanke på att Facebook minskar räckvidden allt mer för sidorna.

– Många känner inte till det, men du som gillar en sida på Facebook får bara se ett urval av sidans inlägg. Vad du får se och inte se bestäms av Facebooks algoritmer. Man kan säga att Facebook gör en slags automatisk nyhetsvärdering som annars är ett journalistiskt hantverk.