2015-03-25 06:00

2015-03-25 10:20

Hög medelålder bland nämndemän

KARLSTAD: Chefsrådman önskar blandad kår

Medelåldern för nämndemän fortsätter att stiga. Snittåldern bland dem som dömer i Värmlands tingsrätt är 58,8 år.

– Det vore önskvärt med en åldersmässigt mer blandat sammansatt kår, säger chefsrådman Lars Holmgård.

Tanken är att nämndemännen ska vara ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. Men så är det inte.

Hög medelålder har varit ett problem i många år. Nu visar statistik från Domstolsverket att medelåldern bland de nämndemän som valdes för 2015 dessutom är högre än bland dem som valdes 2011.

Värmlands tingsrätt har totalt 118 nämndemän, visar handlingar som NWT begärt ut. Den äldsta nämndemannen är 80 år, den yngsta 19.

Problemet finns däremellan. Långt mer än halva nämndemannakåren är över 60 år.

Hög snittålder

Snittåldern för de manliga nämndemännen är 59,7 år, för kvinnorna 58,2. Att jämföra med snittåldern för den svenska befolkningen som är 41,2 år.

Lars Holmgård är chefsrådman i Värmlands tingsrätt:

– Det vore naturligtvis bra om medelåldern var lägre, att kåren var mer blandad, säger han.

Varför ser det ut så här?

– Jag gissar att det är det praktiska som ställer till det. Har man jobb och familj blir det för mycket att även ha ett nämndemannauppdrag. Nu ersätts man visserligen för förlorad arbetsinkomst men många ser kanske svårigheter med att komma ifrån.

Tanken är att nämndemännen ska vara ett tvärsnitt av befolkningen. Ser du någon fara i att det inte är så?

– Nej, fara tycker jag är ett för starkt ord. Det finns naturligtvis en fördel i att kunna ha både yngre och äldre personers erfarenheter, men man drar det för långt om man säger att dömandet blir sämre, eller rent av är en fara, på grund av en hög medelålder.

– Vi har många äldre nämndemän som gör ett väldigt bra jobb, det ska tilläggas. Men visst vore det önskvärt med en åldersmässigt mer blandat sammansatt kår.

Nämndemän till tingsrätter nomineras av de politiska partierna innan de utses av kommunfullmäktige.

Populärt uppdrag

Anders Knape (M) är ordförande i kommunfullmäktige i Karlstad med en mångårig politisk bana bakom sig. Enligt honom är det inte svårt att hitta nämndemän – snarare tvärtom.

– Det är svårare att tvingas säga nej till alla som står i kön, som vill bli nämndemän, säger han.

Att kåren har hög medelålder har också med popularitet att göra.

– Har man väl fått ett uppdrag vill man gärna fortsätta.

– Partierna försöker dra ner medelåldern, men det är också ett uppdrag som är svårare för en person mitt i yrkeslivet att ta på sig. Man vet aldrig i förväg vilka mål som kommer eller hur länge en rättegång håller på.

Tanken är att nämndemännen ska vara ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. Men så är det inte.

Hög medelålder har varit ett problem i många år. Nu visar statistik från Domstolsverket att medelåldern bland de nämndemän som valdes för 2015 dessutom är högre än bland dem som valdes 2011.

Värmlands tingsrätt har totalt 118 nämndemän, visar handlingar som NWT begärt ut. Den äldsta nämndemannen är 80 år, den yngsta 19.

Problemet finns däremellan. Långt mer än halva nämndemannakåren är över 60 år.

Hög snittålder

Snittåldern för de manliga nämndemännen är 59,7 år, för kvinnorna 58,2. Att jämföra med snittåldern för den svenska befolkningen som är 41,2 år.

Lars Holmgård är chefsrådman i Värmlands tingsrätt:

– Det vore naturligtvis bra om medelåldern var lägre, att kåren var mer blandad, säger han.

Varför ser det ut så här?

– Jag gissar att det är det praktiska som ställer till det. Har man jobb och familj blir det för mycket att även ha ett nämndemannauppdrag. Nu ersätts man visserligen för förlorad arbetsinkomst men många ser kanske svårigheter med att komma ifrån.

Tanken är att nämndemännen ska vara ett tvärsnitt av befolkningen. Ser du någon fara i att det inte är så?

– Nej, fara tycker jag är ett för starkt ord. Det finns naturligtvis en fördel i att kunna ha både yngre och äldre personers erfarenheter, men man drar det för långt om man säger att dömandet blir sämre, eller rent av är en fara, på grund av en hög medelålder.

– Vi har många äldre nämndemän som gör ett väldigt bra jobb, det ska tilläggas. Men visst vore det önskvärt med en åldersmässigt mer blandat sammansatt kår.

Nämndemän till tingsrätter nomineras av de politiska partierna innan de utses av kommunfullmäktige.

Populärt uppdrag

Anders Knape (M) är ordförande i kommunfullmäktige i Karlstad med en mångårig politisk bana bakom sig. Enligt honom är det inte svårt att hitta nämndemän – snarare tvärtom.

– Det är svårare att tvingas säga nej till alla som står i kön, som vill bli nämndemän, säger han.

Att kåren har hög medelålder har också med popularitet att göra.

– Har man väl fått ett uppdrag vill man gärna fortsätta.

– Partierna försöker dra ner medelåldern, men det är också ett uppdrag som är svårare för en person mitt i yrkeslivet att ta på sig. Man vet aldrig i förväg vilka mål som kommer eller hur länge en rättegång håller på.

Snittålder

18-30 år: 4 kvinnor, 5 män

31-40 år: 5 kvinnor, 3 män

41-50 år: 9 kvinnor, 0 män

51-60 år: 17 kvinnor, 9 män

61-70 år: 25 kvinnor, 21 män

71 år-: 12 kvinnor, 8 män