2015-03-24 22:06

2015-03-24 22:06

Kullgren (KD) fick post i beredning

KARLSTAD

Kommunalrådet Peter Kullgren (KD) har av partiet centralt utsetts till att ingå i beredningen för e-samhällsfrågorna inom Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Valen av KD:s poster inom de olika beredningarna görs under onsdagen.

Peter Kullgren utsågs nyligen även till ordförande för partiets kommun- och landstingspolitiska råd (KLP).

Valen av KD:s poster inom de olika beredningarna görs under onsdagen.

Peter Kullgren utsågs nyligen även till ordförande för partiets kommun- och landstingspolitiska råd (KLP).