2015-03-24 20:04

2015-03-24 20:04

Ingen konkurs för vindparksbolaget

ENERGI: "Ägarna är rädda om kommunernas rykte som borgenär"

Vindpark Vänern Kraft lever vidare och försätts inte i konkurs av ägarna. Det beslutet fattades i samband med tisdagens kontrollstämma i bolaget.
– Ägarna är rädda om kommunernas rykte som borgenär. Man sätter helt enkelt inte ett kommunalt bolag i likvidation.

Det säger Vindpark Vänern Krafts vd Mats Enmark efter kontrollstämman. NWT berättade på tisdagen om att bolagsstyrelsen beslutat att inte reparera de två trasiga vindkraftverket vid Gässlingegrundet. Kostnaderna är beräknade till 23 miljoner kronor. Man anser att det är ett för stort ekonomiskt risktagande i dagsläget.

Vindpark Vänern Krafts kassakista är nämligen återigen tom och huvudfrågan på tisdagens kontrollstämma var därför om bolaget skulle försättas i konkurs. Så blev det dock inte.

Fullföljer åtaganden

– Nej, det togs ett enigt beslut om att Vindpark Vänern Kraft ska drivas vidare. Ägarna, det vill säga KBAB, Karlstads energi och Hammarö kommun är rädda om kommunernas rykte som borgenär.

– Man sätter helt enkelt inte ett kommunalt bolag i likvidation utan fullföljer alla åtaganden. Det beror även på att de tre andra vindkraftverken vid Gässlingegrundet enligt nuvarande elpris ger en vinst på 2 miljoner kronor per verk och år, säger Mats Enmark.

Bolaget har som sagt inga egna pengar i kassan, men man står dock inte utan kapital. Karlstads och Hammarö kommuner har tidigare lämnat en kredit på 140 miljoner kronor och av den har cirka 90 miljoner kronor använts, bland annat till att betala av på lånet som togs när verken byggdes.

– Vi har även ett löfte om 30 miljoner kronor i kapitaltäckningsgaranti och kommunerna har reserverat 34 miljoner i bokslutet. Så det är ingen likviditetsbrist i bolaget.

Om åtta månader ska en kontrollstämma på nytt se över läget i bolaget.

Det säger Vindpark Vänern Krafts vd Mats Enmark efter kontrollstämman. NWT berättade på tisdagen om att bolagsstyrelsen beslutat att inte reparera de två trasiga vindkraftverket vid Gässlingegrundet. Kostnaderna är beräknade till 23 miljoner kronor. Man anser att det är ett för stort ekonomiskt risktagande i dagsläget.

Vindpark Vänern Krafts kassakista är nämligen återigen tom och huvudfrågan på tisdagens kontrollstämma var därför om bolaget skulle försättas i konkurs. Så blev det dock inte.

Fullföljer åtaganden

– Nej, det togs ett enigt beslut om att Vindpark Vänern Kraft ska drivas vidare. Ägarna, det vill säga KBAB, Karlstads energi och Hammarö kommun är rädda om kommunernas rykte som borgenär.

– Man sätter helt enkelt inte ett kommunalt bolag i likvidation utan fullföljer alla åtaganden. Det beror även på att de tre andra vindkraftverken vid Gässlingegrundet enligt nuvarande elpris ger en vinst på 2 miljoner kronor per verk och år, säger Mats Enmark.

Bolaget har som sagt inga egna pengar i kassan, men man står dock inte utan kapital. Karlstads och Hammarö kommuner har tidigare lämnat en kredit på 140 miljoner kronor och av den har cirka 90 miljoner kronor använts, bland annat till att betala av på lånet som togs när verken byggdes.

– Vi har även ett löfte om 30 miljoner kronor i kapitaltäckningsgaranti och kommunerna har reserverat 34 miljoner i bokslutet. Så det är ingen likviditetsbrist i bolaget.

Om åtta månader ska en kontrollstämma på nytt se över läget i bolaget.