2015-03-24 17:57

2015-03-24 17:59

Ingen jaktmyndighet till Karlstad?

POLITIK: Regeringen lyder inte riksdagen

På torsdag tar Riksdagen beslut om en ny jakt- och viltmyndighet. Det tänker inte regeringen bry sig om har miljöminister Åsa Romson (MP) sagt. Fast ansvarige ministern, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), lovar att han ändå ska läsa riksdagens beslut.

När allianspartierna styrde Sverige tillsatte regeringen en jaktutredning. Bland det första den nya rödgröna regeringen gjorde var att lägga ner den men innan dess hann utredningen föreslå att Naturvårdsverket skulle fråntas ansvaret för jaktfrågor.

Till Karlstad

Jaktutredningen föreslog att en ny jakt- och viltmyndighet inrättas. Det talades om att denna skulle förläggas till Karlstad. Men senare har det också Östersund och Grimsö nämnts som tänkbar lokaliseringsort.

Den rödgröna regeringen vill inte ha någon ny myndighet, man hänvisar till att det blir för dyrt. I stället har man gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda ett nytt stuk på jakt- och viltadministrationen – inom ramen för Naturvårdsverket.

Härom veckan kom de borgerliga partierna överens med Sverigedemokraterna om att Riksdagen ska göra ett tillkännagivande i frågan. Därmed finns det en majoritet för beslut om en ny myndighet.

Men det tänker regeringen kanske inte bry sig om. Miljöminister Åsa Romson (M) säger rent ut att myndighetsstrukturen är en budgetfråga och därmed regeringens ensak. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), som äger frågan, är mer hovsam och låter meddela att han ska titta på riksdagens beslut.

När allianspartierna styrde Sverige tillsatte regeringen en jaktutredning. Bland det första den nya rödgröna regeringen gjorde var att lägga ner den men innan dess hann utredningen föreslå att Naturvårdsverket skulle fråntas ansvaret för jaktfrågor.

Till Karlstad

Jaktutredningen föreslog att en ny jakt- och viltmyndighet inrättas. Det talades om att denna skulle förläggas till Karlstad. Men senare har det också Östersund och Grimsö nämnts som tänkbar lokaliseringsort.

Den rödgröna regeringen vill inte ha någon ny myndighet, man hänvisar till att det blir för dyrt. I stället har man gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda ett nytt stuk på jakt- och viltadministrationen – inom ramen för Naturvårdsverket.

Härom veckan kom de borgerliga partierna överens med Sverigedemokraterna om att Riksdagen ska göra ett tillkännagivande i frågan. Därmed finns det en majoritet för beslut om en ny myndighet.

Men det tänker regeringen kanske inte bry sig om. Miljöminister Åsa Romson (M) säger rent ut att myndighetsstrukturen är en budgetfråga och därmed regeringens ensak. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), som äger frågan, är mer hovsam och låter meddela att han ska titta på riksdagens beslut.