2015-03-23 15:37

2015-03-23 15:37

Nattklubb tvingas böta för höga ljudnivåer

KARLSTAD

Nattklubben Jaguar på Kungsgatan i Karlstad tvingas böta till följd av höga ljudnivåer.

Det är närboende som klagat hos Miljönämnden då bullernivåerna ansetts orimliga.

Nu har Mark- och Miljödomstolen beslutat att nattklubben måste betala 30 000 kronor i böter, då de inte åtgärdat problemet.

Det är närboende som klagat hos Miljönämnden då bullernivåerna ansetts orimliga.

Nu har Mark- och Miljödomstolen beslutat att nattklubben måste betala 30 000 kronor i böter, då de inte åtgärdat problemet.