2015-03-20 19:58

2015-03-20 19:58

Vad tycker unga om cannabis?

KARLSTAD

Den vanligaste narkotikasorten i landet är hasch och marijuana, som går under samlingsnamnet cannabis.

Nu vill Karlstads kommun veta vilken attityd unga har till just cannabis. Man tycker att attityden de senaste åren har blivit allt mer tillåtande. Därför har man nu skapat en webbundersökning för att få in svar.

Tanken är att man i undersökningen ska kunna testa sin attityd helt anonymt. Undersökningen kommer att spridas i sociala medier där målgruppen finns.

– Vi måste agera nu. Vi behöver få en bättre bild av vilken attityd karlstadsborna har till cannabis. Det handlar i första hand om att vi bryr oss om våra medmänniskor, säger Niklas Wikström, ordförande i samverkan barn och unga.

Webbundersökningen finns på adressen tänktill.nu.

Nu vill Karlstads kommun veta vilken attityd unga har till just cannabis. Man tycker att attityden de senaste åren har blivit allt mer tillåtande. Därför har man nu skapat en webbundersökning för att få in svar.

Tanken är att man i undersökningen ska kunna testa sin attityd helt anonymt. Undersökningen kommer att spridas i sociala medier där målgruppen finns.

– Vi måste agera nu. Vi behöver få en bättre bild av vilken attityd karlstadsborna har till cannabis. Det handlar i första hand om att vi bryr oss om våra medmänniskor, säger Niklas Wikström, ordförande i samverkan barn och unga.

Webbundersökningen finns på adressen tänktill.nu.