2015-03-20 21:00

2015-03-20 21:00

Ny centrumbildning skapas

UNIVERSITETET

Från den 1 april finns inte Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet) längre.

I stället skapas en ny centrumbildning med namnet Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS).

Målet för centrumbildningen är mer forskningsmedel, fler vetenskapliga publikationer och ett ännu större deltagande i den internationella vetenskapliga debatten.

Verksamheten kommer att bestå av forskning, forskarutbildning och forskningskommunikation.

– Forskningskommunikationen vänder sig dels till forskarsamhället och innebär att vi deltar på konferenser och skriver vetenskapliga artiklar, och dels till samhället i övrigt. På så vis bidrar vi till att forskningen kommer samhället till nytta, säger Margareta Dahlström som haft i uppdrag att förbereda för den nya centrumbildningen.

I stället skapas en ny centrumbildning med namnet Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS).

Målet för centrumbildningen är mer forskningsmedel, fler vetenskapliga publikationer och ett ännu större deltagande i den internationella vetenskapliga debatten.

Verksamheten kommer att bestå av forskning, forskarutbildning och forskningskommunikation.

– Forskningskommunikationen vänder sig dels till forskarsamhället och innebär att vi deltar på konferenser och skriver vetenskapliga artiklar, och dels till samhället i övrigt. På så vis bidrar vi till att forskningen kommer samhället till nytta, säger Margareta Dahlström som haft i uppdrag att förbereda för den nya centrumbildningen.